Startsida

Vad vill vi

Utveckla och stärk demokratin

 1. Mer makt närmare enskilda invånare och partiets medlemmar genom regelbundna rådgivande omröstningar.
 2. Bättre demokratisk arbetsmetodik som attraherar fler kompetenta att ställa upp som företrädare för Uppsalaborna.
 3. Bättre möjligheter att påverka vem som blir kommun- och regionstyrelsens ordföranden.
 4. Upprätta stadsdels och byggderåd som är formella remissinstanser.

Ny och mer trovärdig politik och metodik för bättre social hållbarhet, samt ett tryggt åldrande

 1. Vi lyfter upp kulturella skillnaders betydelse för bättre integration och arbetar tydligt med att inkludera alla i vårt gemensamma ansvar för ett attraktivt och konkurrenskraftigt närsamhälle. Kombinationen av vår värdegrund om respektfullhet och jämlikhet kommer att ena invånarna betydligt bättre än nu.
 2. Vi inkluderar människor med avvikande personligheter mycket bättre på arbetsmarknaden.
 3. Vi verkar tydligt och mätbart för att våra barn och ungdomar ska få en mer konkurrenskraftig utbildning.
 4. Vi prioriterar kärnverksamheterna och driver på för smartare arbetssätt.

Fokusera på attraktivitet och ekonomisk hållbarhet i stadsbyggnadspolitiken

 1. Sprid ut planerna för ny bebyggelse över hela kommunen och minska kraftigt byggambitionerna i den södra staden.
 2. Primärt fokus på att stärka den lokala arbetsmarknaden.
 3. En politik för bostads och verksamhetslokaler som är driven av arbetsmarknaden.
 4. Det ska vara bra framkomlighet för alla fordonsslag.
 5. Miljö- och klimatengagemanget är optimistiskt och utvecklingsinriktat.
 6. Kollektivtrafiklösningarna måste vara ekonomiskt ansvarsfulla. -Ja till långa elektrifierade bussystem, nej till spårväg.

Partiprogrammet

Partiledare Stefan Hanna presenterar partiprogrammet

Läs hela partiprogrammet

Läs presentationen

Vilka är vi?

Invånarna

Vi finns här för er, invånare av Uppsala. som vi får möjlighet att företräda. Inför kommun och regionvalet 2022 är vårt fokus helt på Uppsala kommuns och Region Uppsalas invånare. Merparten av våra parti- och styrelsemedlemmar är också invånare i Uppsala.

Medlemmarna

Partimedlemmarna är de som gör vårt parti levande! Vi är mycket glada över att redan ha många aktiva medlemmar med varierande bakgrund, som engagerar sig i en stor mängd av olika frågor. Du är varmt välkommen att bli en av oss i vår moderna folkrörelse för en attraktiv och konkurrenskraftig framtid.

Sakområdesledarna

Sakområdesledarna är utvalda av styrelsen att leda partiets utveckling inom respektive fokusområde.

Styrelsen

Styrelsen väljs av partiets medlemmar. Följande personer ingår i partistyrelsen:

Hör av dig till oss

Engagera dig!

Din röst är viktig och ditt engagemang kan vara avgörande för viktiga frågor för Uppsala, dina nära och dig själv! Bli därför medlem i dag!

Bli medlem!

Bli medlem genom att registrera dig ovan, samt betala årsavgiften. 300 kr för vuxen eller 150 kr för dig under 18 år.

Via Swish: 123 010 05 11. Ange ditt namn om du betalar via annan persons Swish!

Via Bank-giro: 5426-2308. Ange ditt namn i meddelandet!

Du har blivit medlem så fort din betalning har gått igenom.

Debatt

Äldrenämndens ordförande borde avgå

Frågan är om man ska bli förbannad eller mycket förbannad när man hör talas om att 97-åriga Britta Ågren nekas plats på äldreboende. Klart som korvspad att hon ska få en plats i ett för henne anpassat äldreboende i den så kallade äldrevänliga kommunen. Äldrenämndens ordförande menar att vi måste ha rättssäkerhet och att individens behov ska …

Läs mer

Skolan leder till livslång exkludering

Inkludering har varit ett skolexperiment i mer än 25 år, men den har inte fungerat i praktiken. Det har i stället lett till att alldeles för många utsätts för en livslång exkludering som påbörjas redan i tidig ålder – i grundskolan. Experimentet med inkludering har försämrat skolundervisningen för eleverna och bidragit till en mycket sämre …

Läs mer