Företagsamt och effektivt

Uppsala ska vara bland de tre bästa kommunerna och regionerna i Sverige för att driva företag inom. Uppsala stad ska vara ett av världens bästa innovationsområden fullt av företagsamma människor.

Det är ett företagsamt beteende, ständiga förbättringar och näringslivet som skapar basen för en möjlig generell välfärd för alla samhällets invånare. Därför måste en kommun och en region sköta sina verksamheter på ett effektivt sätt så att man bidrar till näringslivets framgångar. I stor utsträckning ska uppdrag som kommunen enligt lag är ansvarig för upphandlas om det finns god konkurrens bland alternativa utförare av tjänsterna. För att säkerställa upphandlingskompetens och egen förmåga kopplat till skola, vård och äldreboende ska delar av efterfrågan alltid erbjudas även i kommunal regi. En restaurang är absolut inget som en kommun ska driva.

Uppsala ska fokusera på kärnverksamheterna och det som skapar mervärden för Uppsalaborna. Varje nu investering ska noggrant prövas för att hushålla med invånarnas skattepengar.

Det är oacceptabelt att Uppsala kommun har högre skatt än många kommuner från Stockholm till Uppsala. Det försämrar vår konkurrenskraft som bostadsort för personer som näringsliv, universitet och övriga offentlig verksamhet konkurrerar om. Uppsalas skattebetalare ska inte betala mycket mer än andra kommuners invånare i skatt och avgifter när vi inte får högre kvalité inom kommunens- och regionens kärnverksamheter. 

Kommunen och Regionen måste organiseras smartare så att vi får mer kärnverksamhet för mindre pengar. Framför allt måste invånarfokuset styra vilka förbättringar som ska prioriteras. Uppsala kommun och Region Uppsala ska jämföras med kommuner och Regioner som åstadkommer mer med mindre pengar och bättre kvalité.

  • Uppsalas lokala arbetsmarknad ska kraftigt stärkas genom att kommunen aktivt bidrar till att fler framtidsbranscher än Life Science växer i närområdet.
  • Stärk skolan så att fler elever lämnar grund- och gymnasieskolan med godkända betyg.
  • Säkerställ goda internationella skolor med engelsk inriktning i närområdet från förskola och framåt.
  • Effektivisera kommunens företagarservice kraftigt
  • Säkerställ expansionsbar mark för företagsverksamheter.
  • Stärk Uppsala city som upplevelse och handelsplats.
Det attraktiva Uppsala

Uppsala ska vara attraktivt att bo i

Det attraktiva Uppsala

Grönt, miljövänligt och hållbart

Det attraktiva Uppsala

Företagsamt och effektivt

Ett tryggt och säkert Uppsala

Det starka civilsamhället

Ett tryggt och säkert Uppsala

Tryggt och säkert

Ett tryggt och säkert Uppsala

En trygg och lärorik skola

Det attraktiva Uppsala

En god vård och omsorg

Ett tryggt och säkert Uppsala

Kommunikation som fungerar