Tryggt och säkert

I Uppsala ska kommunens förvaltningar mätbart samarbeta med skolor, polis och civilsamhälle för att förebygga alla former av våld i samhället.

Uppsala ska vara en trygg kommun. I polisens trygghetsmätningar och Brås mätningar ska Uppsala stad vara tryggare än andra jämförbara städer. Alla ska kunna röra sig fritt under alla tider på dygnet. Efter ett besök på bio eller restaurang ska det kännas säkert att promenera eller cykla hem på väl upplysta vägar och cykelbanor.

Unga ska slippa råka ut för våld och gängkriminalitet, och de ska inte heller utsättas för narkotikalangare i sin närmiljö.

Korruption och välfärdsbrott i övrigt ska kraftigt motverkas genom kostnadseffektiva regeluppföljningar samt bättre samarbeten mellan kommun, region och statliga myndigheter.

  • Stärk samarbetet mellan skolan, fritidsverksamheten, socialtjänsten och Polisen.
  • Inför andra åtgärder än asfaltsgupp för att få ner fordonshastigheter i city och i bostadsområden.
  • Aktivera city med mycket mer intressanta händelser som gör att folkpulsen ökar.
  • Samarbeta nära med Polisen för att motverka knarkförsäljning.
Det attraktiva Uppsala

Uppsala ska vara attraktivt att bo i

Det attraktiva Uppsala

Grönt, miljövänligt och hållbart

Det attraktiva Uppsala

Företagsamt och effektivt

Ett tryggt och säkert Uppsala

Det starka civilsamhället

Ett tryggt och säkert Uppsala

Tryggt och säkert

Ett tryggt och säkert Uppsala

En trygg och lärorik skola

Det attraktiva Uppsala

En god vård och omsorg

Ett tryggt och säkert Uppsala

Kommunikation som fungerar