Det starka civilsamhället

Idrottsrörelsen, kulturlivet, välgörenhetsorganisationerna och bildningsverksamheterna ska stärkas och spelar centrala roller för att Uppsalas platskultur ska vara inkluderande och attraktiv. En plats attraktion är starkt kopplad till hur attraktivt det lokala idrotts- och kulturlivet är.

  • Stötta idrottslivet med marktillgång och projekt som leder till att önskade idrottsplatser och arenor förverkligas.
  • Säkerställ en väg in så att föreningslivets kontakter med kommunen kraftigt förenklas.
  • Gör alla kulturerbjudanden tillgängliga genom ett samarbete med något företag som erbjuder en evenemangskatalog.
  • Starta en turistbyrå i Stadshuset.
  • Samarbeta bättre med civilsamhället för att integrationen av invandrare ska bli mer framgångsrik.
  Det attraktiva Uppsala

  Uppsala ska vara attraktivt att bo i

  Det attraktiva Uppsala

  Grönt, miljövänligt och hållbart

  Det attraktiva Uppsala

  Företagsamt och effektivt

  Ett tryggt och säkert Uppsala

  Det starka civilsamhället

  Ett tryggt och säkert Uppsala

  Tryggt och säkert

  Ett tryggt och säkert Uppsala

  En trygg och lärorik skola

  Det attraktiva Uppsala

  En god vård och omsorg

  Ett tryggt och säkert Uppsala

  Kommunikation som fungerar