Sekretesspolicy

Vi värnar din integritet

När du använder www.updem.se sparar vi följande data om dig

Kontaktformulär

Skickar du information via kontaktformulär går denna data direkt till berörd funktion på Utvecklingspartiet Demokraterna via epost.

Kakor

Kakor används för att veta om du har besökt updem.se tidigare och vilka delar du då besökt.

Kommentarer

Kommentarer är generellt avstängt på updem.se. Lämnar du en kommentar så lagras dem på vår webbplats, modereras av vår webbadministratör, och publiceras offentligt.

Bilder

Laddar du upp bilder på updem.se så sparas dem på vår webbplats, samtidigt förbehåller vi oss rätten att därefter använda en sådan bild på det sätt vi finner lämpligt, t.ex. radera olämpliga bilder, publicera bilden på updem.se eller dölja den.

 

När du använder www.updem.se sparar våra leverantörer följande data om dig

Inbäddat innehåll från andra webbsidor

Innehåll som är inbäddat på updem.se från andra webbsidor (t.ex. Google Maps, Youtube, m.m.) fungerar som deras ordinarie tjänster. Vi hänvisar därför till deras användaravtal när du använder dessa funktioner.

Mätdata

När du använder updem.se sparas mätdata om vilka sidor du besöker, hur länge och mycket annat via Google Analytic.

Vi spar din data, bara så länge vi behöver den

Dina rättigheter till din data

Vi följer GDPR och Dataskyddsförordningen, från vilka du har rättigheter, t.ex. att bli glömd.