Om utvecklingspartiet demokraterna

Utvecklingspartiet demokraterna, UP, startades 2019 och är ett 100% lokalt och regionalt parti. Fokuset är att bidra till ett attraktivare Uppsala för alla invånare. Vi styrs inte ifrån ett nationellt parti utan vår politik är helt anpassad utifrån Uppsalas möjligheter och problem. 2022 blev vi invalda i Uppsala kommunfullmäktige.

Partistyrelsen

Stefan Hanna

Ordförande

Lars_bjorndal

Lars S Björndahl

Vice ordförande

Lina Hamberg

Gunnel_Jägare

Gunnel Jägare

Ola_Lindberg

Ola Lindberg

Britt-Marie_Thörnstrand

Britt-Marie

Thörnstrand

Ulf_Tillman

Ulf Tillman

Ola_Lindberg

Bassam El Harbiti

Politiker_Avatar

Håkan Olsson

Politiker_Avatar

Annie

Arkebäck-Morén