Våra politiker

Stefan Hanna

Ledamot i kommunfullmäktige. Kommunalråd. Ordförande i Uppsala Stadshus AB. Ordförande i Uppsala näringslivsråd. Kopplat till kommunstyrelsen: ledamot i arbetsutskottet, ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i mark- och exploateringsutskottet. Partiledare för Utvecklingspartiet demokraterna.

Lina Hamberg

Ledamot i kommunfullmäktige. Nämndeman i Uppsala tingsrätt. Ledamot i Utvecklingspartiet demokraternas partistyrelse.

Lars_bjorndal

Lars S Björndahl

Ersättare i kommunfullmäktige. Ledamot i kommunfullmäktiges valberedning. Ersättare i Plan- och byggnadsnämnden. Vice partiledare i Utvecklingspartiet demokraterna.

Carina_Kumlin

Carina Kumlin

Ersättare i kommunfullmäktige. Ersättare i Äldrenämnden. Ledamot i Utvecklingspartiet demokraternas partistyrelse.

Ulf_Tillman

Karin Lamberg

Ledamot i Utbildningsnämden. Ersättare i Utbildningsnämdens arbetsutskott /upphandlingsutskott. Ersättare i Grunskoleutskott. Ledamot i programråd för gymnasieskolan, Tunga fordon, samt Turist och Restaurang.

Ola_Lindberg

Bassam El Harbiti

Ledamot i Arbetsmarknadsnämnden. Suppleant i Utvecklingspartiet. demokraternas partistyrelse.

Britt-Marie_Thörnstrand

Thomas Blomqvist

Ledamot i Gatu- och samhällsmiljönämnden. Ersättare i Gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskott.

Britt-Marie_Thörnstrand

Britt-Marie

Thörnstrand

Ersättare i Socialnämnden. Ledamot i Utvecklingspartiet demokraternas partistyrelse.

Ola_Lindberg

Marius Domeika

Ersättare i Kulturnämnden.

Ulf_Tillman

Göran Mattsson

Ersättare i Idrotts- och fritidsnämnden. Suppleant i Utvecklingspartiet demokraternas partistyrelse.

Ulf_Tillman

Mikael Eriksson

Ersättare i Omsorgsnämnden.

Ola_Lindberg

Ola Lindberg

Suppleant i Uppsala Hems styrelse. Ledamot i Utvecklingspartiet demokraternas partistyrelse.

Politiker_Avatar

Johan Ulin

Suppleant i Uppsala Vatten och Avfalls AB.

Ulf_Tillman

Ulf Tillman

Ersättare i Skolfastigheter. Ledamot i Utvecklingspartiet demokraternas partistyrelse.

 

Gunnel_Jägare

Gunnel Jägare

Ledamot i Arvodesberedningen. Ledamot i Utvecklingspartiet demokraternas partistyrelse.

 

Politiker_Avatar

Maysaa Abdulla

Alani

Ledamot i Jämställdhetsrådet.

 

Ola_Lindberg

Helena Renmark

Ledamot i Landsbygdsberedningen.

Carina_Kumlin

Göran Möller

Ledamot i Kommunrevisionen.