En trygg och lärorik skola

Skolan ska vara en attraktiv arbetsplats för elever och lärare. Stärkta resursskolor, stärkta praktiska utbildningsprogram, nolltolerans mot brott samt mer fysiska aktiviteter ger våra elever en mycket bättre start i livet. Det leder också mot att Uppsalas elever får en mer konkurrenskraftig utbildning.

Barnen är vår framtid, och att ge dem en trygg miljö som inspirerar till lärande och utveckling är en av de viktigaste uppgifterna för förskolan och skolan. Elever ska må bra och ha tillgång till förebyggande elevhälsa. De barn och elever som behöver extra stöd ska få det. Alla lärare ska vara behöriga och deras tid ska fokusera på lärandeuppdraget. Skolan ska vara en väl fungerande, trygg och inspirerande arbetsmiljö för elever, lärare och övrig personal.

  • Prioritera kärnverksamheterna och driv på för smartare arbetssätt och minskad administration med 50%.
  • Ge lärare mycket mer inflytande över hur de bäst löser sina uppdrag med kvalité.
  • Stärk Resursskolorna kraftigt.
  • Stärk de praktiska utbildningslinjerna och uppmuntra yrkesinriktning som ett bra alternativ redan från årskurs 8.
  • Förbättra kraftigt arbetsmiljön för våra elever och lärare. Nolltolerans mot brott i skolorna genom ett nära samarbete mellan skola, fritidsverksamhet, socialtjänst och Polis.
  • Stärk inslagen av regelbundna fysiska aktiviteter kopplat till skolan.
Det attraktiva Uppsala

Uppsala ska vara attraktivt att bo i

Det attraktiva Uppsala

Grönt, miljövänligt och hållbart

Det attraktiva Uppsala

Företagsamt och effektivt

Ett tryggt och säkert Uppsala

Det starka civilsamhället

Ett tryggt och säkert Uppsala

Tryggt och säkert

Ett tryggt och säkert Uppsala

En trygg och lärorik skola

Det attraktiva Uppsala

En god vård och omsorg

Ett tryggt och säkert Uppsala

Kommunikation som fungerar