Grönt, miljövänligt och hållbart

Uppsalas näringsliv, våra universitet, kommunen och regionen hjälps åt att nå miljö- och klimatmål i närområdet samtidigt som vi hjälper hela världen att klara sina stora utmaningar.

Mänskligheten håller inte på att gå under. Jorden håller inte på att utplånas. På mycket kort tid har världen dock befolkats av allt fler människor och det tär hårt på jordens ändliga naturtillgångar och påverkar jordens miljö negativt. Det leder bland annat till stora folkvandringar som skapar stora konflikter mellan människor. Eftersom Uppsalas och övriga Sveriges befolkning är ett huvudproblem är det bästa vi kan göra att ställa om klokt men framförallt använda vår företagsamhet och innovationskraft till att bidra till klimatsmartare levnadssätt i till exempel USA, Kina, Indien, Indonesien, Filipinerna, Nigeria och Ryssland.

  • Uppsalas stora geografiska yta byggs ut på ett klimatsmart sätt där flera tätorter förstärks så att närservicen med förskolor, grundskolor, vårdcentral med mera finns väl utspridda för att minska bilresor och utnyttja redan befintliga tågstationer.
  • Utbyggnaden av kommunen och regionen ska göras så att hela geografin stärks på ett klokt sätt. De täta och kraftiga byggplanerna i Uppsala södra stad måste minskas och viktiga naturvärden fredas.
  • Investera i moderna elektrifierade bussystem och stoppa spårvägsprojektet.
  • Ett optimistiskt och utvecklingsorienterat miljö- och klimatengagemang där forskning och gröna produkter och tjänster står i centrum.
Det attraktiva Uppsala

Uppsala ska vara attraktivt att bo i

Det attraktiva Uppsala

Grönt, miljövänligt och hållbart

Det attraktiva Uppsala

Företagsamt och effektivt

Ett tryggt och säkert Uppsala

Det starka civilsamhället

Ett tryggt och säkert Uppsala

Tryggt och säkert

Ett tryggt och säkert Uppsala

En trygg och lärorik skola

Det attraktiva Uppsala

En god vård och omsorg

Ett tryggt och säkert Uppsala

Kommunikation som fungerar