Uppsala ska vara attraktivt att bo i

I Uppsala vill människor bo kvar. De som flyttar har den kompetens som näringsliv och offentlig sektor behöver för att klara en global konkurrens. När människor som starkt konkurrensutsatta universitet och företag efterfrågar vill flytta hit är vi attraktiva.

Arbetsutbudet i närområdet ska vara stort och varierat, fritidslivet ska vara rikt, skolorna ska hålla hög kunskapsnivå, och genom god digital infrastruktur och Arlanda Airport, ska världen vara lätt tillgänglig. Uppsala ska byggas ut socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart.

 

  • Befolkningen ska växa i en takt så att kvalitén och tillgängligheten i skolan, omsorgen och sjukvården kan säkerställas.
  • Fokusering ska ske så att kvalitén och tillgängligheten inom skola, omsorg och sjukvård kraftigt förbättras.
  • Uppsala ska byggas så att hela kommunen och hela regionen stärks på ett sunt och genomtänkt sätt, och de täta och kraftiga byggplanerna i Uppsala södra stad ska kraftigt minskas.
  • Stadsbyggnadsplaneringen ska utgå från ambitionen att stärka den lokala och regionala arbetsmarknaden.
  • Framkomligheten för alla fordonsslag ska säkerställas.
  • Investeringar ska göras i moderna elektrifierade bussystem medan omoderna spårvägs-/spårvagnsprojektet ska stoppas.
Det attraktiva Uppsala

Uppsala ska vara attraktivt att bo i

Det attraktiva Uppsala

Grönt, miljövänligt och hållbart

Det attraktiva Uppsala

Företagsamt och effektivt

Ett tryggt och säkert Uppsala

Det starka civilsamhället

Ett tryggt och säkert Uppsala

Tryggt och säkert

Ett tryggt och säkert Uppsala

En trygg och lärorik skola

Det attraktiva Uppsala

En god vård och omsorg

Ett tryggt och säkert Uppsala

Kommunikation som fungerar