Studiemiljön i Uppsala måste förbättras!

Featured Video Play Icon

Ett samhälle som tappar sin förmåga att brett och framgångsrikt utbilda sina invånare kommer steg för steg tappa konkurrenskraft. Lärarförbundets senaste skolranking av Sveriges kommuner är en sorglig läsning för Uppsala. Uppsala har varit utbildningsstad sedan medeltiden och fick Nordens första universitet år 1477. Idag hamnar lärdomsstaden Uppsala på plats 216 av 290. Det är oacceptabelt och ett underbetyg!

För att säkerställa en betydligt bättre studiemiljö måste våra lärare vara behöriga, lärartätheten stärkas, lärarlönerna vara konkurrenskraftiga, elevers meritvärde i åk 9 kraftigt höjas, andelen elever som fullföljer gymnasiet måste bli minst 50 procent bättre och brottsligheten på våra skolor kraftfullare bekämpas!

Gemensamt för de kommuner som har en bottenrankning är att de har liten resurstilldelning, låg lärartäthet och låga lärarlöner. Det finns inga ursäkter för att det ser ut på detta sätt. Uppsala ska minst höra till topp 50!

Det politiska ledarskapet har stor betydelse för att vi ska lyckas. När skolan misslyckas med sin förmåga att matcha våra barn framgångsrikt att nå sin bildningsförmåga påverkar det vårt näringsliv och övriga samhället mycket negativt.

I kombination med Brottsförebyggande rådets Skolundersökning om brott 2019 är det tydligt att studiemiljön i våra skolor är oacceptabel. Omkring hälften av alla elever i årskurs nio har utsatts för brott minst en gång under de senaste tolv månaderna. På våra skolor sker stölder, sexualbrott och misshandel. Att drygt hälften av eleverna uppger att de själva har begått något brott de senaste 12 månaderna är anmärkningsvärt. Majoriteten av dem som uppger att de begått brott svarar också att de utsatts för brott under samma period. Det är en helt oacceptabel studiemiljö för våra barn och unga.

Alice Hult, Sakområdesledare Utbildning

Hansi Stafbom, Sakområdesledare Trygghet

Gunnel Jägare, Lösningsområdesledare partistyrelsen

Bryt avtalet om färdtjänsten

Stadshuset i Uppsala

Så var det dags igen med nya problem inom färdtjänsten, denna gång med den största leverantören av färdtjänst i Uppsala. Företaget Trendtaxi riskerar att förlora sitt avtal att köra färdtjänst som är en för många viktig länk och den förlängda armen inom kollektivtrafiken. Körningar har utförts på ett sätt som varit fullständigt oacceptabelt menar Uppsala kommun. Sluta upp med att ”leka affär” med upphandlingar hit och dit gällande sjukvård och färdtjänst. Två Regioner, Värmland och Sörmland har redan brutit sina avtal med detta bolag.

Av flera skäl måste Uppsala kommun sluta ett avtal med det lokala stora bolaget Uppsala Taxi. Dels för att dessa taxichaufförer hittar i kommunen och dels för att stödja den lokala näringen! Det här är fullständigt löjligt helt enkelt och häpnadsväckande att till exempel så som att taxibolaget inte följer kollektivavtal och har drivit olovlig trafik i till exempel Värmland. 

Det verkar dessutom så att vissa av bolaget chaufförer inte ens hittar adresser trots GPS! Jag har träffat färdtjänstberoende personer som vittnar om att de fått visa vägen och säga stopp ”kör inte åt det hållet”. Upphandlingar av olika slag kan vara bra och effektiva att hålla ned kommunens kostnader men färdtjänst ska göras upp med Uppsalas största taxibolag.

Lars O Ericsson, Styrelseledamot

Bygg bostäder som Uppsalaborna har råd med

uppsala tågstation

Den avtagsväg som minoritetsstyret S, L och MP slagit in på riskerar att leda rakt in i en återvändsgränd. En fortsatt färd kan resultera i att kommunens skattebetalare i flera bemärkelser kommer att få betala dyrt för ett byggande som har en inriktning som en stor andel invånare egentligen antingen inte vill ha eller inte har råd med. Det är nödvändigt att gå från ord till handling och påskynda byggande av samhällsbostäder som en del i nya bostadsområden.

En genomgång av lediga hyreslägenheter i Uppsala under vecka 42 hos Uppsala bostadsförmedling ger klara besked. Bristen på hyresbostäder med rimliga hyror är lika uppenbar som hyresskillnaden mellan nyproduktion och det äldre beståndet. Exempelvis är hyran för en trea i det äldre lediga beståndet mellan 85 och 122 kronor per kvadratmeter och månad och i det nya mellan 165 och 174 kronor per kvadratmeter och månad. En trea i nyproduktion med en månadshyra på 13 200 kan jämföras med en hyra på 7 100 kronor för en lägenhet med samma yta i det äldre beståndet. Hyran i kransorternas nyproduktion är något lägre än motsvarande produktion i Uppsala stad.

Antalet sökande per lägenhet i Uppsalas gamla bestånd är mellan 35 och 415 stycken, i det nyare mellan 9 och 19. Tendensen är densamma oavsett lägenhetsyta. Tar vi hänsyn till att kötiden är cirka 10 år för att komma i fråga för en mindre lägenhet i Uppsala stad blir problemet än mer uppenbart.

Kan en låginkomsttagare betala hyran med egen arbetsinkomst med de hyror som dagens nyproducerade hyreslägenheter har? Knappast! Om hyresnivån i Uppsala varit mer i paritet med den i det äldre allmännyttiga beståndet skulle många av dem, med ett avsevärt mer begränsat bidrag än i dag, kunna betala eget boende.

Det är inte sunt, ur vare sig ett individ- eller samhällsekonomiskt perspektiv, att placera människor som får stora hyresbidrag i nyproducerade lägenheter med höga hyror. Vi vill förändra bostadsbyggandet i Uppsala kommun. Ett av delmålen är att få hyrorna i delar av företrädesvis allmännyttans bostadsbestånd på en betydligt lägre nivå än dagens.

Vi vill åstadkomma det genom att utgå från invånarnas verkliga behov och betalningsförmåga, tillämpa rådande bestämmelser och byggnormer och anpassa byggandet utifrån detta. Det finns etablerade svenska byggnadsmetoder som sänker produktionskostnaden rejält, uppfyller byggnormen och har god kvalitet.

En generös och villkorad kommunal markpolitik, en omfördelning av statliga subventioner samt en integrering av den här typen av samhällsbostäder i det allmännyttiga bostadsbeståndet skulle göra skillnad i möjligheten att både få tillgång till och kunna betala sin hyra med i huvudsak egna medel.

Med en ändamålsenlig syn på byggandet vill vi föra en stadsbyggnadspolitik som motsvarar vad invånarna i Uppsala kommun verkligen vill ha och i den takt förutsättningarna medger vid varje given tid.

Att bygga samhällsbostäder är ett sätt att anpassa och optimera bostadsbeståndet till verklig betalningsförmåga. Den politiken tar oss ur återvändsgränden och bidrar till att minska skattebetalarnas kostnader samtidigt som skatteintäkterna ökar. Dessa bostäder blir också utmärkta introduktionsbostäder för många invånare i behov av en bostad, vilket är avgörande för en fortsatt positiv utveckling av vår kommun och region.

Matts Ytterström, Styrelseledamot

Stefan Hanna, Partiledare

Ulf Tillman, Styrelseledamot

Gunnel Jägare, Styrelseledamot och sakområdesledare för skolan

Amanda Andén, Styrelseledamot

Stefan Hanna intervjuad av P4 Uppland

P4 Uppland intervjuar Stefan Hanna vid Fyrisån

Hör P4 Upplands reporter David Ohlsson intervjua Stefan Hanna under en promenad vid Fyrisån den 11e december 2020.

Långversion i ”Förmiddag i P4 Uppland med Midia Saleh”

Spola fram till intervjun som startar 1:04:13 och slutar 1:15:12 i klippet nedan.

Intervjun finns även i kortversion som används i kortare inslag nedan.

Kortversion

Foto och intervju: David Ohlsson för Sveriges radio

Ansvarig utgivare: Alisa Bosnic

Julhälsning och julklapp från Utvecklingspartiet demokraterna

Se jul och nyårshälsningen i filmen!

Julklappen är att göra din röst hörd i omröstningen nedan!

Jul och nyårshälsning som text

God jul och gott nytt år önskar Utvecklingspartiet demokraterna, det nya Uppsala-partiet. Det önskar vi dig och dina nära och kära. Julen den representerar hopp och det finns gott om hopp, även om vi nu befinner oss i tuffa och utmanande tider.

I de här tuffa och utmanande tiderna är det viktigare än någonsin att bryr oss om varandra även om vi inte kan träffas. Jag hoppas att vi all känner ett ansvar att kontakta varandra, i synnerhet dom som vi vet är ensamma. Videoprata med dom, prata med dom i telefon. Visa att vi finns för varandra, även om vi inte kan ha en härlig och trevlig jul och nyår som vi brukar.

Jag hoppas också att vi kan hjälpas åt att sprida hopp bland våra restauratörer och kaféägare och andra som kämpar för att överleva i dessa tuffa tider. Det är både trevligt och gott, vi bidrar till att de får en större chans att överleva. Därigenom gör vi vårt samhälle trevligare.

Uppsala har mycket stora möjligheter att fortsätta utvecklas attraktivt. Just nu är inte utvecklingsplanen attraktiv. All byggkraft för kommande 30 år fokuseras på Uppsalas södra delar. Området mellan Ulleråker och Bergsbrunna ska byggas ut med ungefär lika många nya invånare som hela Sundsvall.

Utvecklingspartiet demokraterna tycker att det är felprioriterat! Det blir alldeles för tätt. Det blir inte tillräckligt grönt, trevligt och hälsosamt. Inte minst, så sprids inte utvecklingskraften i hela våran stora kommun.

Uppsala kommun är faktiskt Sveriges största landsbygdskommun, befolkningsmässigt. Och Uppsalakommun är sju gånger så stort som Malta.

Vi anser att det är mycket smartare att utveckla och bygga vår kommun på ett bättre sätt, genom att sprida ut utvecklingskraften.

Håller du med? Vi vill ge dig chansen, en liten julklapp, att göra din röst bättre hörd! Genom att registrera din röst i länken nedan så gör du din röst hörd!

Anser du att allt byggande, i princip, i Uppsala ska fokusera på Uppsala stads södra delar? Och att det ska in ungefär ett nytt Sundsvall, befolkningsmässigt, på den ytan. Eller tycker du att Uppsala ska utvecklas mycket mer som en hel kommun? Gör din röst hörd, det är viktigt! Det tycker Utvecklingspartiet demokraterna.

En en gång vill jag önska dig en god jul och ett gott nytt år. Vad rädd om dig och om dina nära och kära. Det finns hopp. Det finns alltid en möjlighet att förändra framtiden till det bättre!

Stefan Hanna, partiledare för Utvecklingspartiet demokraterna.

För stora löneskillnader mellan chefer och vårdpersonal

Under lång tid har Region Uppsalas verksamheter brottats med missnöjda medarbetare och ekonomiska problem. Coronapandemin har gjort ett dåligt läge ännu sämre. Vi baxnar när vi noterar att det är en orimlig lönesättning som regionens politiker (M, C, L, KD och MP) har medverkat till. I en tid när arbetsvillkoren behöver förbättras för sjukvårdspersonalen ger regionledningen sjukvårdsdirektören en makalös lön på hela 150 000 kr per månad! Detta är 7-9 gånger så mycket som ett vårdbiträde eller undersköterska.

Stefan Olssons (M) uttalanden om olika genomsnittslöner är mycket märkliga. Det blir en fadd smak i munnen när jämförelser mellan olika vårdyrken och en hel del chefer inom regionen, även regionråden. Hur ända in i friden ska vi i framtiden få människor att söka jobb inom vården med ofta ansträngd arbetsmiljö och en pågående pandemi som nu? 

Undersköterskan Carola Karlbom menar att vårdyrkena behöver ett lönelyft och vi håller med om detta. Regionen/landstinget är en ”huvudman” för mycket inom det offentliga Sverige. Regionverksamheten bör avvecklas så snart det går och kommunerna i länet kan efter skatteväxling ta över de flesta verksamheterna samtidigt som Akademiska sjukhuset lyfts tillbaka till staten

Att undersköterskor och sjuksköterskor fått runt 72 procent i lönelyft på 10 år är bra men borde varit mer. Att en redan högavlönad regiondirektör har fått ett lönelyft på 150 procent under samma period är däremot helt åt skogen. Vad finns det för rättvisa och psykologi i detta undrar vi?

Tack till alla vårdanställda, hoppas ni orkar igenom pandemin!

Ulf Tillman, styrelseledamot Utvecklingspartiet demokraterna

Lars O Ericsson, styrelseledamot Utvecklingspartiet demokraterna

Stefan Hanna, partiledare Utvecklingspartiet demokraterna

Matts Ytterström, Utvecklingspartiet demokraterna

Skydda sjukhus och personal genom förstatligade

Akutmottagning Akademiska sjukhuset i Uppsala

Akademiska sjukhuset och andra stora sjukhus bör åter bli statens ansvar. På 1960- och delar av 1970-talet var staten högst ansvariga för driften av till exempel Akademiska sjukhuset. En särskild direktion med ordförande tillsatt av staten och en intendent som i praktiken fungerade som vd såg till att allt fungerade. 

Nu drar vår Region igång en ”lekstuga” och vill konkurrensutsätta en del verksamheter! Vad då konkurrensutsätta? Ska det göras någon ändring så borde hela Regionverksamheten läggas ned och respektive verksamheter överföras till de olika kommunerna, självklart efter någon typ av skatteväxling.

Jag har inget som helst problem med att man i vårt län och i landet upphandlar vissa verksamheter och precis som det är sagt så är det viktigaste att det fungerar och inte vem eller vilka som är utförare. Med detta sagt så är det dock ett stort undantag och det är när man nu vill påbörja en upphandling av sjukvård! Där går gränsen för min del vad gäller upphandlingar. Stora sjukhus ska drivas av ”det offentliga” och inte av företag som vill tjäna pengar på detta! 

För att stoppa upphandlingar av sjukhusverksamhet eller delar därav måste en lagändring göras och det kvickt innan det är för sent. Det får vara någon måtta på eländet. 

Landstingens/Regionernas roll behövs inte, lägg ut verksamheter efter skatteväxling på respektive kommuner och flytta till exempel över driftsansvaret för stora sjukhus till staten! Under tiden se till att personalen på Akademiska sjukhuset inte bränner ut sig helt under denna eländiga pandemi och att dom känner sig trygga i sin anställning.


Lars O Ericsson, styrelseledamot, Utvecklingspartiet demokraterna.

Uppsalas energistrategi ska innehålla vätgas

Vätgas

År 2018 utnämndes Uppsala kommun till Årets globala klimatstad i världen. Minoritetsstyret, S, L och MP går sedan dess i gamla fotspår och driver inte på energilösningar som anpassas till nutidens stora möjligheter. Utvecklingen är snabb inom energiområdet. För en tid sedan sade ordföranden i EU-kommissionens klimatråd, Diederik Samsom, i en intervju med Reuters: ”Vi kan ta ett jättekliv mot vätgasekonomin.” Den internationella energimyndigheten IEA:s generaldirektör, Faith Birol, säger att vätgastekniken ”är redo att ta en huvudroll” (Nyhetsbyrån Direkt 200508).

I flera europeiska länder, exempelvis Nederländerna och Portugal men även i Australien, avvecklas kolkraften och man investerar i stället stora summor i vätgassektorn. Portugal planerar dessutom redan för export av delar av sin vätgasproduktion. Nationer som Tyskland, Storbritannien och Japan börjar också få en vätgasstrategi på plats. Bil-, lastbils-, tåg- och flygmotortillverkare satsar enorma summor på utvecklingen av eldrift genom vätgasteknologin.

Vi producerar, än så länge, tillräckligt med el i landet men har stora problem med distributionen av den. En stor konkurrent om Uppsalas elbehov är Gävle. När Microsoft inom några år tar sina serverhallar i drift i Ersbo innebär det en energiåtgång motsvarande 1 terawattimme per år vilket ungefär motsvarar ett stålverk eller åtminstone cirka 30 procent av Uppsala läns totala elförbrukning. Det är sannolikt ett elektricitetsbehov som Uppsala ska konkurrera om i framtiden i ett nät som är kraftigt underdimensionerat. 

En förutsättning för att växa och elektrifiera i stor omfattning är god tillgång till energi. Att, som minoritetsstyret, diskontera mångmiljardkostnader för infrastruktur med mera grundat på en befolkning på fler än 340 000 invånare är, i ett läge med hotande energibrist, att spela högt med skattebetalarnas pengar. Uppsala är i stort behov av en kompletterande energikälla för att inte försättas i en besvärlig krissituation inom en snar framtid.

Vi anser att vätgas är detta framtida energialternativ och -komplement. Den kan produceras grönt och lokalt via solceller och svensk bränslecellsteknik. Vätgasen är energieffektiv, renare än biogas, ger vattenånga som restprodukt och kan dessutom lagras. Den biogas Uppsala kommun idag producerar kan på ett smidigt sätt omvandlas till vätgas.

Det är nödvändigt att redan nu också planera för vätgasen ur ett konsumentperspektiv. Vi behöver både förse såväl tunga som lätta vätgasdrivna fordon från övriga Europa med drivmedel och planera för tankställen för alla vätgasdrivna fordon som, inom sannolikt kortare tid än 5 år, kommer att köpas i vår kommun och övriga Sverige. Även kollektivtrafiken behöver ställas om till en ändamålsenlig fordonspark med krav på en tidsenlig och miljövänlig effektiv eldrift som räcker till avsevärt mer än enbart halva regionala elbussflottan som förhållandet är i dag.

Utvecklingspartiet demokraterna anser att Uppsala behöver en ny fossilfri energistrategi. Det är betydligt klokare att vi i Uppsala redan i dag investerar i en framtidsinriktad, modern och effektiv energi- och kollektivtrafiklösning än slösar 10-tals miljarder av våra skattemedel på en omodern spårväg. På så sätt visar vi dessutom vår vilja att fortsätta vara den framtidsinriktade, högteknologiska och vetenskapsinriktade stad vi ska vara.

Matts Ytterström, sakområdesledare Utvecklingspartiet demokraterna

Ulf Tillman, styrelseledamot Utvecklingspartiet demokraterna

Amanda Andén, styrelseledamot Utvecklingspartiet demokraterna

Vi välkomnar alla som vill stärka demokratin

Människor vid soluppgången

Utvecklingspartiet demokraterna (UP) är glada för tillströmningen av nya medlemmar. Det har visat sig vara många som vill vara med och stärka demokratin.

Den senaste tiden har UP noterat en tillströmning av nya medlemmar. Flertalet är missnöjda med vad Uppsalapolitiken hittills erbjudit. Vi hör ofta att de etablerade partierna har tappat kontakten med verkligheten och vanliga människor. Frustration över att inte bli tillfrågad eller lyssnad till skapar ett missnöje. Känslan av att ha blivit lämnad av den styrande eliten ska tas på allvar.

Istället för att knyta handen i fickan så uppmanar UP alla att engagera sig! Vänta inte, skriv positiva förändringsförslag (motioner) till oss och bli medlem i UP idag. Tillsammans kan vi stärka demokratin.

UP har uppmärksammats i nyheterna när kända politiker som hoppat av andra partier har talat varmt om oss. UP är naturligtvis väldigt glada att få in nya krafter med erfarenhet av politiken i partiet. Det är dock inte inom politiken som vi aktivt rekryterar. Det bland föreningar, inom arbetslivet och bland näringsidkare som vi hittar de flesta av våra nya krafter och de nya idéerna för framtidens politik.

Vi arbetar för att politiken ska lyssna på folkets röst. För oss är politikens främsta uppgift att aktivt lyssna på och företräda våra invånare. Det är medborgarna som vi tjänar, inga andra.

Kraften i en politisk rörelse kommer inte från några få stora namn, utan från alla som delar de demokratiska värden som vi står för och som ansluter sig till UP.

Vill du se en starkare medborgarförankring i den lokala politiken, bli medlem och rösta på UP i nästa val!