Stefan Hanna: Vi valde det minst dåliga alternativet

Vi kom aldrig lika långt i de sakpolitiska förhandlingarna med alliansen som med Socialdemokraterna, skriver Stefan Hanna. Livet är fullt av vägval. Vissa lättare än andra. Varje vägval leder mot något nytt. Inom politiken får man förhålla sig till de demokratiska spelreglerna och försöka göra så gott man kan för att det ska bli så … Läs mer

Stefan Hanna (UP) ”extremt nöjd” med S-överenskommelsen

I utbyte mot att de rödgröna får makten i Uppsala, får Stefan Hanna (UP) flera mäktiga poster: han blir ledamot i kommunstyrelsen och ordförande för jättebolaget Uppsala stadshus AB. Själv kallar han det ”en av de mest framgångsrika förhandlingar som någonsin gjorts”. UP fick igenom alla sina vallöften. Det menar en ”extremt nöjd” Stefan Hanna … Läs mer

Stefan Hanna: Vi valde det minst dåliga alternativet

Vi kom aldrig lika långt i de sakpolitiska förhandlingarna med alliansen som med Socialdemokraterna, skriver Stefan Hanna. Livet är fullt av vägval. Vissa lättare än andra. Varje vägval leder mot något nytt. Inom politiken får man förhålla sig till de demokratiska spelreglerna och försöka göra så gott man kan för att det ska bli så … Läs mer

Gottsunda kan och ska utvecklas

Replik: Försäljningen av Gottsunda centrum var en dålig affär för Uppsalaborna, skriver Stefan Hanna med flera. Vi håller med Cecilia Safaee från Fastighets AB Hemmaplan, om att de stora frågorna måste ha en mycket bred förankring bland kommunens partier (UNT 7/10). Men i spårvägsfrågan är det inte så. Därför borde den frågan lösas ut genom … Läs mer

Ändra beslutet så seniorerna kan gympa i Fyrishov

Märkligt att kommunen inte har råd med att ha subventionerad hyra för seniorer i en av kommunen ägd lokal, skriver Lars O Ericsson. Nu är det dags igen med den helt galna situationen att den så kallade subventionerade hyran i idrottshallar i Uppsala som Idrotts- och fritidsnämnden hanterar inte räcker till att subventionera alla timmar … Läs mer

Säg nej till planerna på 33 000 bostäder

Uppsala kan få fyrspår utan tvingas bygga spårväg och 10 000-tals bostäder, skriver Stefan Hanna med flera. Sannolikheten är stor att Sverige inom kort får en ny regering som på många sätt vill förändra mycket av den politik som tidigare drivits av Socialdemokraterna, starkt påverkat av Miljöpartiet. En del av förändringen kan vara att helt … Läs mer

Valet blir en folkomröstning om sydöstra staden

Planerna på att snabbt bygga spårväg och tiotusentals bostäder är orimliga, skriver Stefan Hanna med flera. Klok tillväxtpolitik med en attraktiv utbyggnad av vårt närsamhälle avgör kvaliteten i våra boendemiljöer. En ansvarsfull lokal ekonomisk politik har också en avgörande betydelse för kvaliteten i skolan, sjukvården, äldreomsorgen, övrig omsorg, integrationsarbetet och övrigt som kommun och region … Läs mer

Nolltolerans mot måttlös byggnation

Ska Uppsala och Knivsta ta hand om Stockholms växtvärk, frågar Lars S Björndahl, Utvecklingspartier demokraterna. Stockholmskommunerna har växtvärk. Mark saknas. I Sigtuna kommun finns mark i Valsta i Märsta. Men där finns stora sociala problem. I Knivsta bor medelklass, likaså i södra stadsdelarna i Uppsala; i Bergsbrunna, Vilan, Nåntuna, Nåntuna Backe, Sunnersta och Ulleråker. De … Läs mer

Övriga partier driver en ohållbar agenda

Vi vill betona vår plan för ett hållbart och attraktivt Uppsala, skriver Stefan Hanna, Utvecklingspartiet demokraterna. Framtidens Uppsala skapas i huvudsak av oss som lever i kommunen och regionens olika delar. Det är våra idéer, planer och arbetsinsatser som lägger grunden för hur framtiden blir. Utvecklingspartiet demokraterna erbjuder Uppsalaborna, i kommunen och regionen, ett konkret … Läs mer

Nolltolerans i alla skolor

Då och då rapporteras i medier om brott och brottsbekämpning i skolmiljö. Tyvärr ger det en missvisande bild av hur allvarligt läget är då alltför få av våra skolor tillämpar en nolltolerans mot brott. Ärentunaskolan, Tiundaskolan, Björklingeskolan och IES utgör föredömen men representerar undantagen då de tillämpar riktig nolltolerans mot brott i skolan. Det bidrar … Läs mer