Vilken är er målgrupp bland väljarna?

Uppsalabor som:
• förstår att kompetens och erfarenhet hos våra politiska företrädare gör stor positiv nytta
• förstår vilket lag av kompetens och erfarenhet UP erbjuder Uppsalaborna
• tror att vi kan bygga en attraktiv och positiv gemensam framtid
• tycker att vi enskilt och lokalt ska få bestämma mycket mer än idag
• tycker att alla ska få en jämlik chans att utveckla sin personliga förmåga
• tycker att alla vuxna som kan ska bidra till det gemensamt positiva
• tycker att UPs politiska positionering matchar egna åsikter
• sannolikt människor som historiskt röstat på S, M, C, L, KD och SD.