Vilken är er ideologi?

Vår politiska positionering och vår värdegrund ger tydliga besked om var i dagens beskrivningar av ideologier vi befinner oss. Främst är vi praktiska problemlösare och möjlighetsförstärkare. Kommunal- och regional politik är mycket praktiskt orienterad. Partiet har ett utvecklingsprojekt där vi tillsammans med den statsvetenskapliga akademin och andra intresserade kanske finner att ideologiska plattformar utvecklade på 1800-talet inte utgör tillräckligt bra ideologisk bas på 2000-talet. Vi har ett utvecklingsprojekt som ska se om den position vi gör politiskt kan uttryckas i en modern ideologi. Vi får se i framtiden vad som händer.