Vilkas intressen kommer ni att kämpa för?

Invånarnytta står i fokus för oss. Som ett kommunalt och regionalt parti innebär det att vi kämpar för Uppsala kommuns och region Uppsalas invånare.. Det är invånarnas intressen som ska stå i fullt fokus för lokalt valda politiska representanter. Nationell ”mellanmjölkspolitik” och personliga karriärambitioner gör att det lokala invånarfokuset är på tok för svagt bland många ledande politiska företrädare. Vi är en modern folkrörelse med en positiv agenda. Vårt parti tänker bidra till att sätta Uppsala på kartan som Sveriges innovationshuvudstad. Utvecklingspartiets sätt att arbeta på samt vårt sätt att hela tiden interagera med så många berörda invånare som möjligt kommer att stärka den demokratiska legitimiteten.