Vilka sakpolitiska frågor kommer ni driva?

Det återkommer vi om. Nu har vi lanserat vårt parti, UtvecklingsPartiet. Partiets värdegrunder, UPs politiska positionering och våra moderna planerade arbetsmetoder lägger grunden för våra sakpolitiska ställningstaganden framöver. Under de två kommande åren kommer vi tillsammans med Uppsalaborna, och relevanta experter, tydligt bestämma vad vi anser vara de viktigaste problemen per politiskt sakområde att lösa. Nu ska våra lösningskort och positionskort seriöst arbetas fram. Främst inom områdena social hållbarhet, tryggt åldrande och attraktiv stadsbyggnad.