Vilka frågor kommer ni driva?

Vi arbetar på att beskriva en mycket positiv vision för Uppsala som väl kommer att beskriva för Uppsalaborna vad en röst på oss innebär. Ett attraktivt och konkurrenskraftigt Uppsala. För att nå dit måste vi både hjälpa till att förstärka möjligheter och tidigt lösa växande problem. Under överskådlig tid kommer vårt starka fokus vara på våra största lokala utmaningar. Det fokuset innebär också att övriga verksamheter får ”gå på sparlåga” tills välfärdens kärnuppdrag fungerar med kvalitet igen.