Vilka andra partier kan ni tänka er att samarbeta med?

I sakpolitiken alla demokratiskt representerade i Kommunfullmäktige och i Regionfullmäktige. För att vi ska kunna ingå i ett regeringssamarbete krävs goda övergripande förutsättningar för att det ska fungera. De övergripande förutsättningarna går att hitta genom att matcha våra värdegrunder och vår politiska positionering i förhållande till andra partiers. Valresultat, och andra partiers ideologiska positionering samt prioriterade politik, får avgöra vilka vi kan tänka oss att regera tillsammans med efter valen 2022. Nu är vårt fokus att vinna ett så starkt stöd bland Uppsala kommuns och Region Uppsalas invånare som möjligt i valen 2022.