Varför ska Uppsalaborna rösta på er i valen 2022?

1. Vi kommer att erbjuda mycket kunniga och erfarna representanter som har praktiska förmågor att göra positiv skillnad för oss Uppsalabor. Vi behöver politiska representanter som både kan coacha och stötta olika verksamhetsledningar som ska utföra det operativa jobbet inom kommuner och regionen. Vi erbjuder Uppsalapolitikens starkaste lag!
2. Vi erbjuder tydliga och mätbara målsättningar med våra representativa demokratiska insatser. Det viktigaste mätbara målet är att jämföra oss i rankingar med de bästa kommunerna och regionerna och sträva mot att tillhöra topp 3.
3. Vi har idéer och förslag som stärker den sociala hållbarheten, stärker möjligheterna till ett tryggt åldrande och vi verkar för smartare ut- och ombyggnad av Uppsala.