Varför har ni i inte Uppsala i ert partinamn?

Redan 2022 satsar vi på Regionvalet. Inom Regionpolitiken är det hela regionens utveckling som står i fokus och som de förtroendevalda ska värna om. Därför är det viktigt med ett partinamn som inte exkluderar andra kommuners invånare. Våra stadgar öppnar också upp för att nya demokratiska krafter i andra regioner kan använda vår demokratiska plattform.