Vad är ett positioneringskort?

Ett positioneringskort beskriver partiets ställningstaganden i stora enskilda sakfrågor. Ett positioneringskort i en stor fråga ska ange vad och varför vi är för något och varför vi till exempel är emot ett förslag som idag starkt drivs av Uppsala kommun eller region Uppsala. Ett exempel är att vi är för satsning på en BRT eller stadsbanelösning för kapacitetsstark kollektivtrafik men emot spårvägssatsningen som nu drivs framåt av Uppsalas minoritetsstyre.