Vad är ett lösningskort?

Ett lösningskort anger den politisk huvudinriktning som partiets förtroendevalda löpande ska arbeta för i nämnder, styrelser och fullmäktige. De maximalt tre prioriterade huvudproblemen/nämnd eller styrelse att lösa är utvalda i dialog med sakområdesexperter, med engagerade invånare och medlemmar som önskar delta i utvecklingsarbetet. Varje huvudproblem ska kunna beskrivas i ett mätbart nuläge och en önskad förbättring inom två mandatperioder. Åtta års målet ska brytas ner i delmål per 2 år. Målsättningen blir tydlig och mätbar samtidigt som våra förtroendevalda får stort eget handlingsutrymme att tillsammans med övriga partiers förtroendevalda arbeta för att nå målen.