När kommer ni att ha det digitala systemstöd som krävs för att ni ska kunna involvera invånare och medlemmar på det sätt ni önskar?

Så fort som möjligt. Steg för steg. Vi har arbetat fram en övergripande digital arkitektur som är en kravspecifikation för det verksamhetssystem vi önskar. Det finns en så kallad ”road-map” för utvecklingen av den plattformen. Vi har också externa samarbetspartners för att detta ska vara både praktiskt och ekonomiskt möjligt. Vår demokrati behöver en modern infrastruktur som kan vitalisera den. En digital plattform för partier med ambitionen att vara moderna folkrörelser. Inget enskilt parti ska äga en liknande demokratisk plattform utan den ska vara tillgänglig för alla.