Måste ni inte ha en stark missnöjesfråga för att ha en chans i kommun och regionvalet?

Vi kommer efter att ha lyssnat på experter och processat olika viktiga sakfrågor med invånare och medlemmar ta tydlig ställning i sakfrågor som är viktiga för många Uppsalabor. Den förnyelse av demokratin vi representerar kommer sannolikt inte attrahera massor av väljare eftersom det är svårt att kommunicera. Däremot tror vi att det lag av Uppsalabor vi kommer att erbjuda väljarna som deras representanter kommer att vinna många invånares förtroende. Inom den kommunala politiken är individers kompetens och erfarenheter av mycket stor betydelse. Med vårt moderna sätt att arbeta, och utan att ha ”platser som är tagna” kommer vi att attrahera väldigt många kunniga och erfarna invånare att ställa upp på viktiga politiska uppdrag. Det kommer att vara väldigt värdefullt för Uppsalas positiva utveckling. Vi tror också att den vision för Uppsala vi kommer att representera kommer att attrahera många.