Kommer ni bättre än andra partier klara av att motverka slöseri och oansvarig hantering av våra skattepengar och kommunala avgifter?

Ja! Vi kommer kraftigt och tydligt lyfta fram slöseri som äger rum och slöseri som föreslås. Exempel på pågående slöseri är den extremt stora stabsverksamhet som Uppsala kommun har. Spårvägsambitionerna representerar vår tids absolut största slöseri. Dyra förvärv av mark (Ulleråker) som inte kan exploateras och som kostar många miljoner i räntor varje år. Bolagiseringar av tidigare förvaltningsverksamheter som inte kan använda planerade räntesnurror och som inte får erbjuda förvaltningarna billigare priser än marknadspriser. Byggandet av ett cykelgarage på Uppsalas dyraste mark och där driftskostnaderna bli höga och intäkterna sannolikt mycket låga. Många av våra politiska företrädare har kunskaper, erfarenheter och nyfikenheten som säkrar god förmåga till konsekvenstänkande.