Hur stort stöd tror ni att ni får i kommun och regionval 2022

Vi spekulerar inte i det. Vårt fokus, och vår uppgift, är nu att vinna ett starkt stöd bland Uppsalabor för det vi representerar. Att skapa mätbar invånarnytta och att kompetent företräda invånarna står i centrum för vårt politiska arbete.