Hur ser ni på skattefrågan?

Vi anser att invånarna ska få bestämma så mycket som möjligt över de pengar de tjänar eller tjänat in. Innan skattehöjningar måste övervägas krävs minskat slöseri, smartare arbetssätt och fokus på kvalitet inom välfärdens kärnområden. Det är ett stort underbetyg till Uppsala kommun och Region Uppsalas tidigare förda politik att vi har bland de högsta skatterna inom vårt södra närområde. Det är särskilt besvärande att Uppsala region både har hög skatt samtidigt som sjukvårdsdelen ständigt rankas lågt vi viktiga rankingar mellan landets sjukvårdsverksamheter vad avser tillgänglighet och förmåga att klara sig inom givna ekonomiska ramar.