Hur ser ni på att Stefan Hanna är en politisk vilde?

Han blev vald med mycket stora marginaler av medlemmarna inom Centerpartiet i Uppsala. Därefter genomförde Centerpartiet i Uppsala det bästa lokalvalet av alla lokala partier. Han blev personligen vald av tusentals Uppsalabor som han företräder. Han blev vald av både Centerpartiet och Uppsala kommunfullmäktige till gruppledare och kommunalråd innan han av distriktsstyrelsen och Centerpartiet nationellt kuppades bort. Demokratiskt förkastligt och inte möjligt att bete sig på det sättet inom vårt nybildade parti. Våra stadgar beskriver tydligt hur uteslutningsärenden ska processas där möjligheterna för politiska kupper är mycket begränsade. Vi är dock glada att det hände eftersom Stefan dragit ett stort lass i det utvecklingsprojekt, Uppåt Uppsala, som avslutades med att vi nu bildat UtvecklingsPartiet. UP betyder uppåt på engelska så vi fortsätter att signalera att Uppsala kan och vill mycket bättre än nu.