Hur kommer ert sätt att arbeta att skilja sig från andra partier?

1. Vi begränsas inte av nationell ”mellanmjölkspolitik” uttryckta i nationella politiska program. Program som alla inom ett parti förväntas följa i landets kommuner och regioner.
2. Vi sätter mer värde på relevanta kunskaper och erfarenheter hos våra företrädare än andra partier. Det är till exempel korkat att inte ens 10 av 365 riksdagsledamöter är över 60 år gamla.
3. Vi kommer hela tiden föra en dialog med de invånare vi företräder. Vi kommer också löpande skapa oss en mycket god uppfattning om invånarnas inställning i olika frågor som ska avgöras inom det demokratiska systemet. Våra medlemmar kommer också enkelt få möjligheter att delta när vi bestämmer våra ställningstaganden utan att vara tvungen att delta på ett specifikt möte.
4. Vi jobbar med att fokusera vår kraft i berörda nämnder och styrelser på några få huvudproblem/möjligheter som också är mätbara. Oavsett vilka partier som har bra förslag som leder mot de förbättringar vi vill uppnå kommer vi att vara positivt inställa till dem. Vår utgångspunkt är invånarnyttan och att åstadkomma förbättringen. Tyvärr ägnar sig allt för många partier åt att utesluta idéer som kommer från demokratiskt valda partier som de ser som övergripande motståndare. Sakpolitik är sakpolitik och ska behandlas som sakpolitik.