Hur kan man uteslutas i ert parti?

Om man döms för brott som kan ge upp till 2 års fängelse. Om man tydligt, och efter varningar, bryter mot våra värdegrunder och i sitt politiska arbete avviker från vår politiska ideologiska inriktning kan man uteslutas. Om någon blir aktuell för uteslutning tillämpas en mycket medlemssäker och rimlig process. Först ska självklart den som riskerar uteslutning formellt kontaktas personligen och ges en rimlig tid för att bemöta ett ärende om uteslutning. Om uteslutningen ändå genomförs kan det överklagas på kommande partistämma.