Hur har styrelsen utsetts?

Sedan januari 2019 har många Uppsalabor deltagit i det demokratiska utvecklingsprojektet Uppåt Uppsala. Bland dessa personer har en skuggvalberedning arbetat med att föreslå en första partistyrelse som bedöms komplettera varandra väl. Den första styrelsen är också sammansatt i linje med den arbetsordning som partiet antagit. Partiets första stämma valde dessa styrelseledamöter.