Hur har ni lyckats skapa ett nytt parti på så kort tid?

Det saknas en enkel och tydlig vision om var vi vill att Uppsala ska vara inom 20 år. Att vi ska bli över 100.000 fler invånare attraherar inte så mycket som många politiker tycks tro. Det finns också en stor frustration bland många invånare kopplat till hur vår demokrati fungerar idag. Viljan att bidra till att den blir mer tidsenlig och legitim är stor. I demokratiutvecklingsprojektet Uppåt Uppsala har ett stort antal arbetsgrupper parallellt arbetat med olika frågeställningar som behövde sorteras ut för att vi skulle kunna landa i om ett parti skulle startas eller inte. De viktigaste utgångspunkterna var att det ska vara ett optimistiskt parti och att vi erbjuder ett modernt arbetssätt som stärker ett partis företrädande legitimitet. Vi har också haft många träffar med framgångsrika nystartade lokala partier runt om i landet. Till exempel Demokraterna i Göteborg. Utbytena med dessa partier under projekttiden i Uppåt Uppsala har haft stor positiv betydelse för att vi redan nu har en mycket stark grund att bygga vidare på för det nybildade partiet.