Är ni ett Uppsalaparti?

Ja, vi är ett Uppsalaparti fokuserat på Uppsala kommun och Region Uppsala. Regionen ansvarar för verksamheter som är mycket viktiga för oss Uppsalabor. Sjukvård och kollektivtrafik. Över 50% av Region Uppsalas invånare bor i Uppsala kommun. UtvecklingsPartiet är samtidigt en demokratisk plattform som med fördel kan spridas i hela Sverige. Våra stadgar öppnar upp för att nya demokratiska krafter i andra regioner och i vår regions övriga kommuner kan använda vår demokratiska plattform.