Är det inte ett problem att ni inte är representerade i Sveriges riksdag?

Bortsett ifrån plakatpolitik som ogillas av kommunerna, till exempel riktade statsbidrag, ägnar sig riksdagen till cirka 70% åt anpassningsarbete till beslut som fattas inom EU. Det och då vi lever i en politiskt svag tid är det en styrka att tydligt kunna protestera mot nationella förslag som inte är positiva för oss Uppsalabor. Vi är inte låsta i vårt tyckande av nationell ”mellanmjölkspolitik”.