Övriga partier driver en ohållbar agenda

Vi vill betona vår plan för ett hållbart och attraktivt Uppsala, skriver Stefan Hanna, Utvecklingspartiet demokraterna. Framtidens Uppsala skapas i huvudsak av oss som lever i kommunen och regionens olika delar. Det är våra idéer, planer och arbetsinsatser som lägger grunden för hur framtiden blir. Utvecklingspartiet demokraterna erbjuder Uppsalaborna, i kommunen och regionen, ett konkret … Läs mer

Centerpartiet far med osanning

Svar till ”C är alltid redo att hitta lösningar” i UNT (7/4). I replik påstod Centerpartiet att Stefan Hanna och Karin Ericsson skulle ha röstat för finansiering av spårväg. Ericsson röstade med C vid budgetbesluten, vilket artikelförfattarna borde ha hållit koll på och inte farit med osanning. Jag själv har alltid reserverat mig mot styrets … Läs mer

Det är dags att uppgradera Uppsalas demokrati!

Gång efter gång visar kommunen att det blir klokare beslut om invånarna får vara med i beslutsprocesserna kopplat till rådgivande folkomröstningar, skriver Jörgen Cavelind, Lina Hamberg och Stefan Hanna. Vore det inte bra om demokratin kunde utvecklas i samklang med den nya teknikens möjligheter? Då skulle vi som bor i Uppsala få möjlighet att påverka … Läs mer

Det är inte tjejer som blir gängkriminella

Det är fel att inte skilja på tjejer och killar när man talar om gängkriminalitet, skriver Karin Ericsson. Jag läser och hör från nyhetssändningar om utredningar och uttalanden med mera från polis, myndigheter och rättsväsendet om ungdomars gängkriminalitet. Jag reagerar på att man i detta sammanhang klumpar ihop killar och tjejer under benämningen ungdomar. Från … Läs mer

En reformagenda för Uppsala kommun

Det är dags för oss som bor i Uppsala kommun att kräva mer inflytande mellan valen. Genom löpande rådgivande folkomröstningar i stora frågor, samt att ge stadsdels- och bygderåd formell remissrätt, kommer kommunen skötas bättre. Med ett bättre invånarinflytande skulle aldrig de nuvarande planerna med extrem bebyggelse i Uppsala södra stad, och ett spårvägsprojekt som … Läs mer

Vi välkomnar alla som vill stärka demokratin

Utvecklingspartiet demokraterna (UP) är glada för tillströmningen av nya medlemmar. Det har visat sig vara många som vill vara med och stärka demokratin. Den senaste tiden har UP noterat en tillströmning av nya medlemmar. Flertalet är missnöjda med vad Uppsalapolitiken hittills erbjudit. Vi hör ofta att de etablerade partierna har tappat kontakten med verkligheten och … Läs mer

Ett nytt Uppsalaparti för framtidsoptimism

Utvecklingspartiet Demokraterna är nu lanserat. Utifrån ett vitt papper har vi skapat en ny modern demokratisk rörelse. I en brytningstid, och en orolig tid, behövs nytänkande. Stora delar av västvärldens demokratier brottas med parlamentarisk oordning och många av de gamla partierna har stelnat i sin förmåga att lösa problem, att förstärka möjligheter och att ständigt … Läs mer