Det behövs invånardialoger och seriös inkludering

Uppsalapaketet är inte ordentligt prövat bland Uppsalaborna i allmänna val, skriver företrädare för Utvecklingspartiet demokraterna. Det är allvarligt att kommunens politiska styre trots omfattande lokala protester fortsätter att köra på med en kraftig bebyggelseplan i Uppsala stads södra stadsdelar. Ambitionen om att snabbt bygga mycket, högt och tätt koncentrerat till Uppsala stads södra delar uttrycks … Läs mer

Det är dags att uppgradera Uppsalas demokrati!

Gång efter gång visar kommunen att det blir klokare beslut om invånarna får vara med i beslutsprocesserna kopplat till rådgivande folkomröstningar, skriver Jörgen Cavelind, Lina Hamberg och Stefan Hanna. Vore det inte bra om demokratin kunde utvecklas i samklang med den nya teknikens möjligheter? Då skulle vi som bor i Uppsala få möjlighet att påverka … Läs mer

Stärk den lokala demokratin i Uppsala

Var fjärde år, strax inför valen, sveper det in en våg av politisk debatt i såväl sakfrågor som grundläggande ideologi då politiker plötsligt blir väldigt tillgängliga för att sprida sina budskap och för att “få våra röster”. När väljarna avlagt sina röster på de partier de bäst tycker stämmer med egna synpunkter kommunalt, regional och … Läs mer

Regionens hushållning brister

Region Uppsala behöver kraftigt förbättra sitt kvalitetsutvecklingsarbete inom sjukvården med fokus på den individ som har behov av sjukvårdsinsatser. Särskilt viktigt att förbättra stödet till invånare och avtalade regioners multisjuka. För att lyckas krävs en mycket bättre respekt än nu för kärnverksamheternas medarbetare och deras kompetens samt engagemang för sina vårduppdrag. Medarbetare som i mycket … Läs mer

S-L-MP köper Vänsterpartiets stöd för pengar som behövs för att bekämpa pandemin

Det är inte rimligt att Vänsterpartiet får extra kommunalrådspost och mer resurs för politiska sekreterare! Det är heller inte rimligt att Miljöpartiet och Liberalerna har två kommunalråd! Antalet kommunalråd blir nu minst 12 stycken! År 1991 minskade de borgerliga partierna antalet kommunalråd i Uppsala från 7 till 5 i samband med att kommunens ekonomi sanerades. … Läs mer

Vänsterpartiets dubbelmoral får mittenstyret att lägga pengar på vänsterpartiet istället för pandemin

Det så kallade mittenstyret (S-L-MP) blir ännu rödare nu när Vänsterpartiet lyckats förhandla fram att partiet totalt får 1,4 kommunalråd och 1,5 politiska sekreterare. Detta är helt makalöst i tider som nu och över huvudtaget inte minst mot bakgrund av att just Vänsterpartiet genom åren ofta krävt att politiska arvoden ska minskas och att till … Läs mer

Låt de berörda komma till tals!

Södra staden ska byggas ut, utställning pågår och remissförfarandet ska ske endast digitalt! OBS! en stor grupp kommunmedborgare undantas från möjligheten att kunna ge sina synpunkter, inte minst den äldre generationen och även många andra. Det här är ett fatalt mönster i hela landet där det digitala helt slår undan benen på ”vanliga människor” och … Läs mer

Vi välkomnar alla som vill stärka demokratin

Utvecklingspartiet demokraterna (UP) är glada för tillströmningen av nya medlemmar. Det har visat sig vara många som vill vara med och stärka demokratin. Den senaste tiden har UP noterat en tillströmning av nya medlemmar. Flertalet är missnöjda med vad Uppsalapolitiken hittills erbjudit. Vi hör ofta att de etablerade partierna har tappat kontakten med verkligheten och … Läs mer

Folkomrösta om spårvägsinvesteringen

Det genomförs regelbundet folkomröstningar runt om i svenska kommuner. Ofta i samband med allmänna val. Det rör allt ifrån frågor som etablering av Systembolaget i Mullsjö 1994, stadsbibliotekets placering i Lidköping 2010 till trängselskatt i Stockholm 2003, 2004 och 2006 samt i Göteborg 2014. I Uppsala genomfördes den senaste folkomröstningen 1998 och gällde Knivstas utbrytning … Läs mer