Startsida

Utvecklingspartiet Demokraterna – Ett parti i Uppsala för bättre innvånarförankring!

Nytta för invånarna är vårt fokus! Som ett kommunalt och regionalt parti innebär det att vi kämpar för Uppsala kommuns och region Uppsalas invånare. Det är invånarnas intressen som ska stå i fullt fokus för lokalt valda politiska representanter.

  • Arbetar för att utveckla stärkt demokrati genom ett nytt sätt att arbeta
  • Tryggt åldrande och social hållbarhet