Rösta Utvecklingspartiet demokraterna

För att rösta på oss måste du ha en valsedel! Som nytt parti är det vi själva som står för utdelning av alla valsedlar, detta gör att vi inte kan garantera att det kommer finnas valsedlar i den lokal som just du kommer rösta i.

Du gör bäst i att beställa valsedel hem till dig så att du vet att du har den tillgänglig senast på valdagen!

Utskick sker strax innan förtidsröstningen startar.