Ett nytt parti!

Utvecklingspartiet demokraterna startades som ett resultat av ett projekt för demokratiutveckling som hette ”Uppåt Uppsala”. Inom Uppåt Uppsala arbetade ett stort antal grupper intensivt med olika politiska frågeställningar. Innan en eventuell start av ett nytt politiskt parti prövades om det skulle tillföra något nytt för invånarna. Resultatet tydliggjorde att Utvecklingspartiet Demokraterna behövdes, samt hur ett sådant parti ska arbeta.

Efter projektet Uppåt Uppsala konstaterades att de viktigaste utgångspunkterna för det nya partiet är att det har ett optimistisk-perspektiv, och erbjuder ett modernt arbetssätt som stärker den demokratiska legitimiteten.

Inom projektet Uppåt Uppsala träffade vi flertalet framgångsrika lokala partier runt om i landet för ytterligare kunskapsinhämtning. Till exempel Demokraterna i Göteborg. Vi tackar dessa partier som givmilt har delat sina erfarenheter med oss. Deras värdefulla insikter har haft stor positiv betydelse när den starka grunden för Utvecklingspartiet Demokraterna skapats.