Kandidater till Uppsalas regionval 2022

 1. Stefan Hanna, Kommunalrad, Uppsala
 2. Carina Kumlin, Chef vard & omsorg, Dalby
 3. Mattias Lag, Företagare, Gamla Uppsala
 4. Maysaa Abdullah Alani, Överläkare, Uppsala
 5. Johan Gustafsson, Företagare, Uppsala
 6. Anna Vesterberg, Företagare, Uppsala
 7. Jorgen Pettersson, Företagare, Knivsta
 8. Mia Hägelind, Lärare, Alunda
 9. Ola Lindberg, Företagare, Uppsala
 10. Tahir Jan Babar, Lärare, Bälsta
 11. Pia Segerblad-Faltin, Undersköterska, Alunda
 12. Mikael Eriksson, IT-ekonom, Uppsala
 13. Monica Söder, Upphandlare, Uppsala
 14. Marius Domeika, Forskare, Ströbylund
 15. Simone Falk, Marknadskommunikatör, Uppsala
 16. Helena Remark, Civilingenjör, Tuna
 17. Lars O Ericsson, F.d. kommunalräd, Uppsala
 18. Thomas Blomqvist, Landskapsarkitekt, Vattholma
 19. Lars Björndahl, Företagare, Bergsbrunna
 20. Joakim Strignert, Jurist, Uppsala
 21. Tommy Karlsson, Ingenjör, Sunnersta
 22. Emma Bergquist, Värdbiträde, Uppsala
 23. Britt-Marie Thörnstrand, Företagare, Uppsala
 24. Oscar Äström, Platschef markanläggningar, Storvreta