Kandidater till Uppsalas kommunval 2022

 1. Stefan Hanna, Kommunalräd, City
 2. Lina Hamberg, Företagare, Herrhagen
 3. Lars Björndahl, Företagare, Bergsbrunna
 4. Carina Kumlin, Chef värd&omsorg, Dalby
 5. Bassam El-Harbiti, Lärare, Gränby
 6. Karin Ericsson, Civilingenjör, City
 7. Monica Söder, Upphandlare, Ärsta
 8. Mattias Lag, Företagare, Gamla Uppsala
 9. Jörgen Cavelind, Journalist, Ultuna
 10. Mayssa Abdullah Alani, Överläkare, Löten
 11. Karin Lamberg, Grundskolelärare, Vänge
 12. Mikael Eriksson, IT-ekonom, Valsätra
 13. Anna Vesterberg, Företagare, Svartbäcken
 14. Helena Remark, Civilingenjör, Tuna
 15. Simone Falk, Marknadskommunikatör, City
 16. Thomas Blomqvist, Landskapsarkitekt, Vattholma
 17. Tommy Karlsson, Ingenjör, Sunnersta
 18. Gunnel Jägare, Lärare, City
 19. Ingela Strindlund, Lärare, City
 20. Göran Mattsson, Idrottsledare, Svartbäcken
 21. Joakim Strignert, Jurist, City
 22. Sven-Olov Hjortsberger, Typograf, Bergsbrunna
 23. Marius Domeika, Forskare, Ströbylund
 24. Hakan Olson, Personalchef, Näntuna
 25. Boel Larsen, Personalchef, City
 26. Stefan Hamnstedt, Polis, Äkerlänna
 27. Häkan Fredriksson, Lantbrukare, Vänge
 28. Emma Bergquist, Värdbiträde, City
 29. Uno Haglund, Brandlärare, Gamla Uppsala
 30. Ola Lindberg, Företagare, City
 31. Hansi Stafbom, Personsäkerhetsspecialist, Rasbokil
 32. Ahmad Orfali, Företagare, City
 33. Johan Ulin, Kemist, Kungsgärdet
 34. Alice Hult, Gymnasielärare, Sommarro
 35. Göran Möller, Docent, Kungsgärdet
 36. Peter Eriksson, Företagare, Käbo
 37. Oscar Äström, Platschef markanläggningar, Storvreta
 38. Britt-Marie Thörnstrand, Företagare, Östra Salabacke
 39. Jeffrey Horowitz, Affärsutvecklingschef, Kungsgärdet
 40. Monica Widegren, Pol.mag, Ulleräker
 41. Annie Arkebäck Morn, Nämndsekreterare, Svartbäcken
 42. Inger Björndahl, Förskollärare, Bergsbrunna
 43. Lars O Ericsson, F.d. kommunalräd, Svartbäcken