Kandidater till Uppsalas kommunlista 2022

1 Stefan Hanna, Kommunalråd, City
2 Lina Hamberg, Företagare, Herrhagen
3 Lars Björndahl, Företagare, Bergsbrunna
4 Carina Kumlin, Chef vård&omsorg, Dalby
5 Bassam El-Harbiti, Lärare, Gränby
6 Karin Ericsson, Civilingenjör, City
7 Monica Söder, Upphandlare, Årsta
8 Mattias Lag, Företagare, Gamla Uppsala
9 Jörgen Cavelind, Journalist, Ultuna
10 Mayssa Abdullah Alani, Överläkare, Löten
11 Karin Lamberg, Grundskolelärare, Vänge
12 Mikael Eriksson, IT-ekonom, Valsätra
13 Anna Vesterberg, Företagare, Svartbäcken
14 Helena Renmark, Civilingenjör, Tuna
15 Simone Falk, Marknadskommunikatör, City
16 Thomas Blomqvist, Landskapsarkitekt, Vattholma
17 Tommy Karlsson, Ingenjör, Sunnersta
18 Gunnel Jägare, Lärare, City
19 Ingela Strindlund, Lärare, City
20 Göran Mattsson, Idrottsledare, Svartbäcken
21 Joakim Strignert, Jurist, City
22 Sven-Olov Hjortsberger, Typograf, Bergsbrunna
23 Marius Domeika, Forskare, Ströbylund
24 Håkan Olsson, Personalchef, Nåntuna
25 Boel Larsen, Personalchef, City
26 Stefan Hamnstedt, Polis, Åkerlänna
27 Håkan Fredriksson, Lantbrukare, Vänge
28 Emma Bergquist, Vårdbiträde, City
29 Uno Haglund, Brandlärare, Gamla Uppsala
30 Ola Lindberg, Företagare, City
31 Hansi Stafbom, Personsäkerhetsspecialist, Rasbokil
32 Ahmad Orfali, Företagare, City
33 Johan Ulin, Kemist, Kungsgärdet
34 Alice Hult, Gymnasielärare, Sommarro
35 Göran Möller, Docent, Kungsgärdet
36 Peter Eriksson, Företagare, Kåbo
37 Oscar Åström, Platschef markanläggningar, Storvreta
38 Britt-Marie Thörnstrand, Företagare, Östra Salabacke
39 Jeffrey Horowitz, Affärsutvecklingschef, Kungsgärdet
40 Monica Widegren, Pol.mag, Ulleråker
41 Annie Arkebäck Morén, Nämndsekreterare, Svartbäcken
42 Inger Björndahl, Förskollärare, Bergsbrunna
43 Lars O Ericsson, F.d. kommunalråd, Svartbäcken