Bättre bygga omklädningsrum

Kommunen bygger om och snyggar till Österängens Idrottsplats vilket i sig är bra men man häpnar när tjänstemannaledningen säger att det inte finns pengar till att bygga ett omklädningsrum enligt vd:n för Uppsala kommuns arenor och fastigheter AB.                 Samtidigt går kommunalrådet Rickard Malmström (MP) ut med att man … Läs mer

Vi ger F till kommunens skolledarskap

Svar till ”Uppsala ska vara landets bästa skolkommun” i UNT (30/5). Det är tydligen inne att vara i opposition mot sig själva för dagens partier som sitter vid makten. Den 30/5 kunde vi läsa en debattartikel av Jennie Claesson från Liberalerna och ansvarig för Uppsala kommuns skolor. Artikeln är full av vackra ord om hur … Läs mer

Det behövs invånardialoger och seriös inkludering

Uppsalapaketet är inte ordentligt prövat bland Uppsalaborna i allmänna val, skriver företrädare för Utvecklingspartiet demokraterna. Det är allvarligt att kommunens politiska styre trots omfattande lokala protester fortsätter att köra på med en kraftig bebyggelseplan i Uppsala stads södra stadsdelar. Ambitionen om att snabbt bygga mycket, högt och tätt koncentrerat till Uppsala stads södra delar uttrycks … Läs mer

Uppsalapaketet är ett politiskt experiment

Replik till Therez Almerfors, kommunalråd (M) den 16 maj. Faktum kvarstår att Moderaterna (M), liksom SD, KD, S, MP, L, V och Fi röstade för Uppsalapaketet/avtalet med staten om fyrspåret som förutsätter att 21500 bostäder placeras i de sydöstra stadsdelarna. M har således tydligt och aktivt stött avtalet, utan någon som helst reservation. Bara Centerpartiet … Läs mer

Bara en ändrad majoritet kan riva upp Sverigepaketet

Beslutet om Sverigepaketet kan bara ändras genom en ändrad majoritet i respektive fullmäktige i kommun och region vid valet den 11 september, skriver Lars S Björndahl i ett svar på insändaren från styrelsen för Sydöstra Uppsala den 11 maj. SD och M röstade i kommunfullmäktige för Uppsalapaketet för fyra spår mellan Uppsala och Stockholm och … Läs mer

Öka bemanningen i vården

Regionens styrelse och sjukhusstyrelsen (M-C-KD-L-MP) måste omgående ta bladet från munnen och detta valår tala rent ut om kommande besparingar. Det anser Lars O Ericsson, Utvecklingspartiet Demokraterna. Ligger tidigare beslut om att spara personal på Akademiska sjukhuset för hela 400 miljoner kvar?  Insändaren i UNT den 25 april av sjuksköterskan Isabelle Gustafsson vittnar om problemen … Läs mer

För en varsammare utbyggnad av Uppsala

Valet kan ses som en folkomröstning om vilken takt Uppsala kommun och Region Uppsala ska byggas ut, skriver företrädare för UP. Vi, Utvecklingspartiet demokraterna (UP), vill att Uppsala ska växa, men i en takt som gör att vi inte försämrar vår skola, sjukvård och omsorg och skapar ännu större problem med allt fler långtidsarbetslösa. Vi … Läs mer

Centerpartiet far med osanning

Svar till ”C är alltid redo att hitta lösningar” i UNT (7/4). I replik påstod Centerpartiet att Stefan Hanna och Karin Ericsson skulle ha röstat för finansiering av spårväg. Ericsson röstade med C vid budgetbesluten, vilket artikelförfattarna borde ha hållit koll på och inte farit med osanning. Jag själv har alltid reserverat mig mot styrets … Läs mer

Inför undantagsregler som möjliggör bättre integration

Sveriges riksdag och Uppsala kommun måste omgående aktivera rimliga undantagsregler kopplade till utbildningsinsatser, arbetsmöjligheter och tillfälliga boendelösningar, skriver Marius Domeika, Bassam El-Harbiti och Stefan Hanna. Krig plågar åter Europa. Det ukrainska folket utsätts för fruktansvärda våldshandlingar. Putins hemska bombningar pressar allt fler på flykt. Varje dag anländer nu tusentals flyktingar från Ukraina även till Sverige, … Läs mer

Ni bedriver ekonomiskt ansvarslös byggpolitik

Svar till ”Så får Uppsala mer järnväg och mindre betongstad” i UNT (26/2). Den 16/2 biföll Centerpartiet i regionfullmäktige återigen en av de grundbultar som gäller för Uppsalapaketet, nämligen avtalet om Uppsala spårväg. Det är uppenbart att C i regionen anser att spårvagnar är en bra investering som övriga kommuner i regionen ska vara med … Läs mer