Rusta istället för att bygga i Seminarieparken

Seminariet före 1969

Den långdragna processen fortsätter dvs. att kommunens majoritet vill bygga bostäder i den “gröna lungan” Seminarieparken. Detta trots att flera instanser menar att det inte ska byggas bostäder där och precis som vi i Seminarieparkens Vänners styrelse så menar många att denna park ska bevaras och rustas upp.

Gamla fina byggnader som t.ex det underbara lilla äppelhuset måste få en mer framträdande roll. Det sedan massor av år trasiga gunnebostängslet måste tas bort och ersättas med ett snyggt staket liksom att parken som helhet ska rustas och kunna välkomna till lite lugn och ro och lite lekamen för både själen och för miljön.

Det förra landstingsrådet Leif Hällström som är en god vän till mig har ofta ett mantra där han om någon kommer med ett förslag säger “Varför” och jag gör som Leif brukar säga och undrar varför fortsätter den eländiga planeringen för att förstöra denna fina oas Seminarieparken?

Lars O Ericsson, Styrelseledamot Utvecklingspartiet demokraterna, samt styrelseledamot i Seminarieparkens Vänner

Stora torget bättre utan bussar

Terrassen och buss

”Paradgatan” är hittills ett stort misslyckande som kostat skattebetalarna väldigt mycket pengar i onödan. Grundtanken i gatu- och samhällsmiljönämnden med ”paradgatan” var att göra Uppsala city attraktivare genom att bland annat skapa bättre ytor för restauratörer, handlare och caféer att göra stråket mer levande. Om en mindre variant av Avenyn i Göteborg hade skapats hade det onekligen bidragit till att lyfta Uppsala citys attraktion ordentligt. 

Hittills har vi mest fått ett fult kommunistiskt propagandaverk som med fördel kan flyttas eftersom det inte blev ett komplett konstverk. Det är minst sagt illa att inte attraktionen längs Drottninggatan och delar av Vaksalagatan, inklusive ett ombyggt Stora torg, görs till attraktiva besöksdestinationer.

Nu planeras ett nytt stort misstag när det tänkta ombyggda torget ändå ska trafikeras av bussar som ständigt åker fram och tillbaka över torget. Alla borde inse att det kraftigt innebär en oattraktiv upplevelseplats. Det måste stoppas.

Om Stora torget blir mer som Lilla torg i Malmö, och Drottninggatan mer som Avenyn i Göteborg, kommer citys attraktion kraftigt stärkas. Efter alla mycket långa ombyggnadstider av paradgatan, och nu med Stora torget, vet vi att bussarna kan köra andra vägar.

Marius Domeika, Sakområdesledare kultur.

Karin Ericsson, Styrelseledamot.

Amanda Andén, Styrelseledamot.

Digitaliseringen ska inte utesluta någon!

Kommentar till insändare av Per Olof Osterman och Eva Carlestål 8/4 och Nils-Gunnar Kolfeldt 8/4

Det digitala samhället en möjlighet för äldre skriver Per Olof Osterman och Eva Carlestål

Visst är det så men vad ni inte verkar förstå det är att många, väldigt många till och med inte ens har en dator eller mobilt BankID och inte en smartphone. Det är dessutom så att många äldre och precis som Nils-Gunnar Kolfeldt pekar även andra som inte är så kallade äldre som inte har dessa “verktyg” som samhället hittat på och som ska styra världen utan hänsyn. Precis som jag tidigare sagt så är det på många sätt bra att samhället utvecklas även digitalt men än en gång säger jag “att den ena inte behöver utesluta det andra “. Det är kanon att de som deltagit i Uppsala Senioruniversitets utbildningar visar på en kompetenshöjning och mycket bra att ni indirekt är ett extra lärosäte, men här slutar berömmet. Inse att en stor grupp människor är utanför den gemenskapen och inte har verktygen för att bli det? Många av dessa har heller inte ekonomi för att köpa datorer, plattor, smarta telefoner med mer . 

Utanpå detta faktum så har många inte något intresse av den påtvingade utvecklingen som ställt en stor del av de äldre i skamvrån och orsakat problem med enkla saker som betalningar, bokningar av resor och biljetter och mycket annat. Osterman och Carlestål räknar upp en massa saker som Senioruniversitetet gör och det är kanonbra men tänk i andra banor det vill säga att många äldre och även en del andra personer inte vill hantera sitt liv helt digitalt. Människan måste väl för sjutton själv kunna bestämma om man vill betala en vara kontant eller beställa en vara via en vanlig telefon eller betala räkningar via plusgiro eller andra som ni anser gamla “redskap”.            

Osterman och Carlestål hänvisar även till Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd att dom kan vara behjälpliga i sammanhanget. Visst är det så men dom tycks tro att även där når man alla äldre och andra som inte är med i den påtvingade digitala världen men så är det inte, långt därifrån. Jag träffar dagligen många äldre, numer mest via telefon eller på avstånd pga pandemin och en stor del av dessa är inte med i denna digitala lek Osterman och Carlestål vill spela och känner att kortleken bara har en sorts kort i Kille och det är Blaren/Blarren, ett kort som gör att man förlorar spelet och i detta fall späs diskrimineringen på och inte tvärtom !   

Lars O Ericsson, styrelseledamot

Boende på landsbygden lämnas utan logistiskt stöd för vaccinering

Hörde en man som bodde på landsbygden som ringde in till Radio Uppland och som frågade chefsläkaren på Region Uppsala om tillgång till vaccinationsbussarna alternativt bussresa till en vaccinationslokal. Han undrade hur det fungerade för dem som bor på landsbygden? Han fick beskedet att om det inte fanns någon buss så fick han själv ordna med resan till vaccinationslokalen. Trist att höra att de som bor på landsbygden lämnas utan stöd för sin resa.

Från en boende i Region Dalarna kallades personerna på landsbygden till närmaste bystuga (detsamma som bygdegård). Det betyder att det möjliggör för många att kunna promenera till lokalen alternativ få hjälp av en granne eller släkting utan att det betyder en lång resa både vad gäller avstånd och tid.

Här i Region Uppsala har vi bara hört att vaccinationslokalerna är lokaliserade i staden/centralorten. Varför har man inte tänkt på god service till våra landsbygdsbor? Det finns många väl utrustade bygdegårdar runt om på den uppländska landsbygden. Om den möjligheten inte finns så bör vi utrusta vaccinationsteam som åker runt och vaccinerar på landsbygden samt till andra som inte har möjlighet att ta sig till en vaccinationslokal. Bör äldre resa lokalt med tanke på att de är en riskgrupp och kan smittas under resan?

Kan våra regionpolitiker se till att ordna bättre förutsättningar för vaccinering av våra landsbygdsbor?

Karin Ericsson, medlem

Anna Vesterberg, styrelseledamot

Bryt den digitala diskrimineringen

Digitalt utanförskap är ett samhällsproblem skriver Harald Nordlund för SPF Seniorerna Luthagen.

Han har helt rätt, jag har själv för just samma pensionärsförening skrivit flera insändare om detta problem. Vårt fina land håller på att delas ännu mer då stora grupper äldre plus många andra också ställs “utanför dörren” i många frågor gällande det digitala. Det finns massor att jämföra med och det senaste eländet i frågan var helt nyligen när TV4:s nya underhållningsprogram hänvisade till att när tittarna skulle gå in och rösta så var det via Instagram. Återigen en diskriminering av många människor. 

Så här ser det ut hela tiden. Extrapriser på många varor som köps digitalt, vissa butiker och restauranger tar inte kontanter, det ska vara “appar” hit och dit och samhället är på många sätt på väg att delas ännu mer då en stor del av de som varit med och byggt upp vårt land ställs i skamvrån på ett diskriminerande sätt.

Ett annat exempel är nu när deklarationsblanketterna kommer i brevlådan där man uppmanas att deklarera digitalt för att få eventuell återbäring mycket snabbare vilket många äldre inte klarar av. 

Likt Harald Nordlund menar jag att kommunerna och regionerna måste medverka till att det inte hittas på mer galenskaper på många år så att rättvisa kan skipas.

Det räcker och blir över att bankerna inte hanterar kontanter dagligen, att det på många sätt är så illa att folk måste ha mobilt Bank-ID för att kunna beställa varor och tjänster med mera.

Det finns hundratals eländiga exempel på hur dagens samhälle försvårar för många människor, inte minst den äldre generationen. Avbryt diskrimineringen i samhället, fortsätt gärna utveckla olika moderna system men observera att det ena inte behöver utesluta det andra!!

Lars O Ericsson, Styrelseledamot

S-L-MP köper Vänsterpartiets stöd för pengar som behövs för att bekämpa pandemin

Stadshuset i Uppsala

Det är inte rimligt att Vänsterpartiet får extra kommunalrådspost och mer resurs för politiska sekreterare! Det är heller inte rimligt att Miljöpartiet och Liberalerna har två kommunalråd! Antalet kommunalråd blir nu minst 12 stycken!

År 1991 minskade de borgerliga partierna antalet kommunalråd i Uppsala från 7 till 5 i samband med att kommunens ekonomi sanerades. Att det nu blir hela 12 kommunalråd undrar jag till vilken nytta för skattebetalarna i kommunen det är? Angående ytterligare kostnader för extra kommunalråd och politisk sekreterare så handlar det om miljoner fram till valet nästa år. Pengar som gladeligen behövts till exempel inom äldreomsorgen som Vänsterpartiet säger sig värna om.

Vänsterpartiet och privatiseringsförslag kontra kommunal regi inom t.ex äldreomsorgen. V tycker att allt ska drivas av det offentliga och att invånarna kan beskattas mycket mer. Vår politik ger bättre omsorg och vård till behövande utan Vänsterns ständiga skattehöjningar.

Sakupplysning är också att Vänsterpartiet är det parti som genom åren arbetat mest konsekvent för sänkta arvoden för månadsarvoderade politiker i Uppsala kommun. Ett kommunalråds arvode är minst tre ggr så mycket som en undersköterska, med diverse tillägg också betydligt mer än så dessutom.

S-L-MP har indirekt köpt Vänsterpartiets stöd trots att V själva ofta hävdat att de är ett oppositionsparti. Vänsterpartiet har lyckats i förhandlingarna och fått mer politiska resurser och jag undrar till vilken nytta det är för skattebetalarna i kommunen?  Efter att pandemin givit med sig och många arbetsgivare kan börja andas igen så finns massor av hål att fylla igen i delvis tomma plånböcker och då behövs inte fler kommunalråd i kommunen. Den kommunala kassan kommer mycket troligt att vidkännas stora smällar de närmaste åren efter pandemin.

Detta var ett svar på insändarsvar av Tobias Smedberg 13/2 (UNT).

Lars O Ericsson, styrelseledamot.

Vänsterpartiets dubbelmoral får mittenstyret att lägga pengar på vänsterpartiet istället för pandemin

Stadshuset i Uppsala

Det så kallade mittenstyret (S-L-MP) blir ännu rödare nu när Vänsterpartiet lyckats förhandla fram att partiet totalt får 1,4 kommunalråd och 1,5 politiska sekreterare. Detta är helt makalöst i tider som nu och över huvudtaget inte minst mot bakgrund av att just Vänsterpartiet genom åren ofta krävt att politiska arvoden ska minskas och att till exempel kommunalrådsarvodena ska sänkas.

Senast i december 2020 sade Vänsterpartiets kommunalråd Tobias Smedberg och Hanna Victoria Mörck att när alla verksamheter måste spara så måste även kommunalrådens arvoden minska! Vilken signal ger detta till skattebetalarna undrar jag, dvs att miljonbelopp nu läggs på fler “tjänster” för politiken?

Äldreomsorgen behöver mer resurser, skolan samt idrotten likaså och den eländiga pandemin gör naturligtvis hål i många verksamheters plånböcker. Inte minst är det närmast katastrof för de flesta restauranger och stor arbetslöshet väntar i den branschen och ett statligt stöd borde ökas liksom att ett kommunalt införas, detta gäller även många andra branscher och företag förstås. Det utlovade “billiga” seniorkortet i kollektivtrafiken för 150 kr är ännu inte i bruk och man skyller på pandemin. I och med att detta busskort som pensionärerna uppfattade skulle vara i bruk redan 2019 ännu inte är igång kan man om man vill läsa mellan raderna att denna besparing räcker till att utöka antalet kommunalråd och politiska sekreterare. 

Det är precis vad till exempel pensionärerna icke önskar! Än en gång, det är helt åt skogen att kalla majoriteten för ett Mittenstyre, och nu blir det ett ännu rödare styre än någonsin tidigare och nu kommer ytterligare ett inspel som rundar förvaltningsrätten och kammarrätten som tidigare underkänt en lösning för att Vänsterpartiet skulle få mer inflytande genom några extra vice ordförandeposter.

Lars O Ericsson, styrelseledamot

Låt de berörda komma till tals!

uppsala tågstation

Södra staden ska byggas ut, utställning pågår och remissförfarandet ska ske endast digitalt!

OBS! en stor grupp kommunmedborgare undantas från möjligheten att kunna ge sina synpunkter, inte minst den äldre generationen och även många andra. Det här är ett fatalt mönster i hela landet där det digitala helt slår undan benen på “vanliga människor” och om man vill kan man kalla det för demokratisk diktatur. Det är helt otroligt att dagens teknik ska medverka till att vissa i samhället känner sig undanskuffade.

Runt 25.000 bostäder och en jättelik kommunikationsapparat ska växa upp i södra delen av vår kommun är det tänkt och det kan även en ” blind höna ” inse dvs att trampa på mark som kanske inte kan bebyggas/exploateras så att det känns bra för alla närboende och att det passar in i hur övrig bebyggelse ser ut. Sedan ska vi inte glömma att det kommer att bli en otrolig trafik fram och åter och ingen ska lura oss att tro att det endast bara blir elbilar och spårvagnar som transporterar.

Vi menar att vi måste värna demokratin, förläng remisstiden och låt alla berörda komma till tals.

Lars O Ericsson, Styrelseledamot och sakområdesledare Tryggt åldrande.

Ulf Tillman, Styrelseledamot.

Matts Ytterström, Styrelseledamot.

Bryt avtalet om färdtjänsten

Stadshuset i Uppsala

Så var det dags igen med nya problem inom färdtjänsten, denna gång med den största leverantören av färdtjänst i Uppsala. Företaget Trendtaxi riskerar att förlora sitt avtal att köra färdtjänst som är en för många viktig länk och den förlängda armen inom kollektivtrafiken. Körningar har utförts på ett sätt som varit fullständigt oacceptabelt menar Uppsala kommun. Sluta upp med att “leka affär” med upphandlingar hit och dit gällande sjukvård och färdtjänst. Två Regioner, Värmland och Sörmland har redan brutit sina avtal med detta bolag.

Av flera skäl måste Uppsala kommun sluta ett avtal med det lokala stora bolaget Uppsala Taxi. Dels för att dessa taxichaufförer hittar i kommunen och dels för att stödja den lokala näringen! Det här är fullständigt löjligt helt enkelt och häpnadsväckande att till exempel så som att taxibolaget inte följer kollektivavtal och har drivit olovlig trafik i till exempel Värmland. 

Det verkar dessutom så att vissa av bolaget chaufförer inte ens hittar adresser trots GPS! Jag har träffat färdtjänstberoende personer som vittnar om att de fått visa vägen och säga stopp “kör inte åt det hållet”. Upphandlingar av olika slag kan vara bra och effektiva att hålla ned kommunens kostnader men färdtjänst ska göras upp med Uppsalas största taxibolag.

Lars O Ericsson, Styrelseledamot

För stora löneskillnader mellan chefer och vårdpersonal

Under lång tid har Region Uppsalas verksamheter brottats med missnöjda medarbetare och ekonomiska problem. Coronapandemin har gjort ett dåligt läge ännu sämre. Vi baxnar när vi noterar att det är en orimlig lönesättning som regionens politiker (M, C, L, KD och MP) har medverkat till. I en tid när arbetsvillkoren behöver förbättras för sjukvårdspersonalen ger regionledningen sjukvårdsdirektören en makalös lön på hela 150 000 kr per månad! Detta är 7-9 gånger så mycket som ett vårdbiträde eller undersköterska.

Stefan Olssons (M) uttalanden om olika genomsnittslöner är mycket märkliga. Det blir en fadd smak i munnen när jämförelser mellan olika vårdyrken och en hel del chefer inom regionen, även regionråden. Hur ända in i friden ska vi i framtiden få människor att söka jobb inom vården med ofta ansträngd arbetsmiljö och en pågående pandemi som nu? 

Undersköterskan Carola Karlbom menar att vårdyrkena behöver ett lönelyft och vi håller med om detta. Regionen/landstinget är en “huvudman” för mycket inom det offentliga Sverige. Regionverksamheten bör avvecklas så snart det går och kommunerna i länet kan efter skatteväxling ta över de flesta verksamheterna samtidigt som Akademiska sjukhuset lyfts tillbaka till staten

Att undersköterskor och sjuksköterskor fått runt 72 procent i lönelyft på 10 år är bra men borde varit mer. Att en redan högavlönad regiondirektör har fått ett lönelyft på 150 procent under samma period är däremot helt åt skogen. Vad finns det för rättvisa och psykologi i detta undrar vi?

Tack till alla vårdanställda, hoppas ni orkar igenom pandemin!

Ulf Tillman, styrelseledamot Utvecklingspartiet demokraterna

Lars O Ericsson, styrelseledamot Utvecklingspartiet demokraterna

Stefan Hanna, partiledare Utvecklingspartiet demokraterna

Matts Ytterström, Utvecklingspartiet demokraterna