Inga fler kortsiktiga lösningar för att klara sommaren

Avsaknad av vårdplatser ger längre köer till operationer och större lidande för patienterna, skriver representanter för Utvecklingspartiet demokraterna. För att åter kunna öppna de vårdplatser som stängts beroende på saknad av sjuksköterskor, behöver bättre satsningar göras på att rekrytera, fortbilda och på alla sätt behålla vårdpersonal. Förra sommaren ledde bristen på vårdplatser till ett kaos på akutmottagningen … Läs mer

Vi ger F till kommunens skolledarskap

Svar till ”Uppsala ska vara landets bästa skolkommun” i UNT (30/5). Det är tydligen inne att vara i opposition mot sig själva för dagens partier som sitter vid makten. Den 30/5 kunde vi läsa en debattartikel av Jennie Claesson från Liberalerna och ansvarig för Uppsala kommuns skolor. Artikeln är full av vackra ord om hur … Läs mer

Det behövs invånardialoger och seriös inkludering

Uppsalapaketet är inte ordentligt prövat bland Uppsalaborna i allmänna val, skriver företrädare för Utvecklingspartiet demokraterna. Det är allvarligt att kommunens politiska styre trots omfattande lokala protester fortsätter att köra på med en kraftig bebyggelseplan i Uppsala stads södra stadsdelar. Ambitionen om att snabbt bygga mycket, högt och tätt koncentrerat till Uppsala stads södra delar uttrycks … Läs mer

För en varsammare utbyggnad av Uppsala

Valet kan ses som en folkomröstning om vilken takt Uppsala kommun och Region Uppsala ska byggas ut, skriver företrädare för UP. Vi, Utvecklingspartiet demokraterna (UP), vill att Uppsala ska växa, men i en takt som gör att vi inte försämrar vår skola, sjukvård och omsorg och skapar ännu större problem med allt fler långtidsarbetslösa. Vi … Läs mer

Centerpartiet far med osanning

Svar till ”C är alltid redo att hitta lösningar” i UNT (7/4). I replik påstod Centerpartiet att Stefan Hanna och Karin Ericsson skulle ha röstat för finansiering av spårväg. Ericsson röstade med C vid budgetbesluten, vilket artikelförfattarna borde ha hållit koll på och inte farit med osanning. Jag själv har alltid reserverat mig mot styrets … Läs mer

Inför undantagsregler som möjliggör bättre integration

Sveriges riksdag och Uppsala kommun måste omgående aktivera rimliga undantagsregler kopplade till utbildningsinsatser, arbetsmöjligheter och tillfälliga boendelösningar, skriver Marius Domeika, Bassam El-Harbiti och Stefan Hanna. Krig plågar åter Europa. Det ukrainska folket utsätts för fruktansvärda våldshandlingar. Putins hemska bombningar pressar allt fler på flykt. Varje dag anländer nu tusentals flyktingar från Ukraina även till Sverige, … Läs mer

Ni bedriver ekonomiskt ansvarslös byggpolitik

Svar till ”Så får Uppsala mer järnväg och mindre betongstad” i UNT (26/2). Den 16/2 biföll Centerpartiet i regionfullmäktige återigen en av de grundbultar som gäller för Uppsalapaketet, nämligen avtalet om Uppsala spårväg. Det är uppenbart att C i regionen anser att spårvagnar är en bra investering som övriga kommuner i regionen ska vara med … Läs mer

Landsbygden är ofta bortglömd

I UNT den 27 december 2021 skriver Erik Pelling (S) ”Ställ inte stad mot land” och redovisar olika insatser för landsbygden. Trots dessa insatser kom Kommunrevisionen i januari 2022 med svidande kritik mot nuvarande styres tillkortakommanden gällande genomförandet av landsbygdsprogrammet. I rapporten efterlyses en analys av prioriteringar av resurser inom stadsbyggnadsfrågor och planer mellan stad … Läs mer

Det är dags att uppgradera Uppsalas demokrati!

Gång efter gång visar kommunen att det blir klokare beslut om invånarna får vara med i beslutsprocesserna kopplat till rådgivande folkomröstningar, skriver Jörgen Cavelind, Lina Hamberg och Stefan Hanna. Vore det inte bra om demokratin kunde utvecklas i samklang med den nya teknikens möjligheter? Då skulle vi som bor i Uppsala få möjlighet att påverka … Läs mer

Skolan leder till livslång exkludering

Inkludering har varit ett skolexperiment i mer än 25 år, men den har inte fungerat i praktiken. Det har i stället lett till att alldeles för många utsätts för en livslång exkludering som påbörjas redan i tidig ålder – i grundskolan. Experimentet med inkludering har försämrat skolundervisningen för eleverna och bidragit till en mycket sämre … Läs mer