Stefan Hanna: Vi valde det minst dåliga alternativet

Vi kom aldrig lika långt i de sakpolitiska förhandlingarna med alliansen som med Socialdemokraterna, skriver Stefan Hanna.

Livet är fullt av vägval. Vissa lättare än andra. Varje vägval leder mot något nytt. Inom politiken får man förhålla sig till de demokratiska spelreglerna och försöka göra så gott man kan för att det ska bli så bra som möjligt av det som är möjligt. Politik brukar kallas ”det möjligas konst”.

I Uppsalapolitiken skapade valresultatet en mycket svår parlamentarisk situation. Jag har beskrivit Utvecklingspartiet demokraternas (UP) möjliga vägval som att välja mellan pest, kolera eller en allvarlig covid. UP:s partistyrelse har vägt för- och nackdelar med de olika möjligheterna utifrån tre perspektiv. Sakpolitikens innehåll, invånarnytta och UP:s förmåga att hantera en eventuell överenskommelse med något av de två minoritetsalternativ som lanserades.

Efter stora våndor landade UP:s styrelse i att det minst dåliga var att stötta det alternativ där vi försäkrat oss om viktiga delar av det sakpolitiska innehållet, en förmåga för Utvecklingspartiet demokraterna att bevaka avtalsefterföljelse och att Uppsala i en svår kommande tid ska ha det minst skakiga lokala regeringsalternativet. Ur UP:s perspektiv valde vi det för Uppsalaborna minst dåliga alternativet.  

Utvecklingspartiet demokraterna är ett 100 procent lokalt parti som fokuserar på sakfrågor och är pragmatiska för att tjäna Uppsalabornas bästa. Vi är fria från nationell styrning och agerar fritt för att stärka skolan, äldreomsorgen, övrig omsorg, sjukvården, kollektivtrafiken med mera. Partiet verkar för att Uppsala byggs ut på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. I partiets stadgar och i partiets politiska program är vi tydliga med att vi samarbetar med alla partier som i allmänna val fått väljarnas förtroende att kämpa för deras politiska agenda. UP tycker att allt annat innebär att man inte respekterar vår demokrati. 

UP är under den kommande mandatperioden en vågmästare och ett oppositionsparti. UP kommer helt fokusera på att förverkliga sina vallöften till Uppsalaborna och att driva på helhetspolitiken som den är uttryckt i partiets lokala heltäckande politiska program.

Det val av minoritetsstyre som partiets styrelse fattat beslut om att stötta innebär bland annat följande:

  • Den lokala demokratin stärks genom en folkomröstning i en mycket stor lokal fråga, spårvägen. Stadsdels- och bygderåd ska formaliseras och bli formella remissinstanser för stora önskade planer som kan beröra närområdet.
  • Minskat administrativt tryck på kommunens kärnverksamheter.
  • Försäkran om att byggplanerna i södra Uppsala stad ska göras om och att Uppsalaavtalet ska omförhandlas. I en reviderad översiktsplan ska bebyggelseplaner i södra staden i stora volymer flyttas till kranssamhällen längs befintlig järnväg. 
  • BoExpo-projektet 2029 med beräknade kostnader på 250 miljoner kronor läggs ner.
  • Direkt påverkan på att stärka företagsklimatet i Uppsala kommun.
  • Inga skattehöjningar under mandatperioden.
  • Vi kan utöver bildandet av styret, och beslut om Mål & Budget, vara en kraftfull vågmästare i opposition.

Genom de politiska uppdrag som UP förhandlat fram får partiet en stark möjlighet att säkerställa att överenskommelsen med Socialdemokraterna respekteras. Vi får också förmågan att driva vår övriga politik som inte täcks av avtalet. Inte minst viktigt är att vi har en överenskommelse som i en svår ekonomisk tid ska säkerställa en ekonomi i balans utan att invånarna ska drabbas av skattehöjningar.

Vi anklagas nu för allt möjligt svek. Många tror att alliansens alternativ var bättre. I sakpolitiken kom vi i förhandlingarna aldrig i närheten av den detaljnivå vi har med Socialdemokraterna. Framför allt skulle ett alliansstyre i minoritet vara extremt bräckligt då de skulle vara beroende av både Sverigedemokraterna och UP.  Samtidigt som delar av Alliansen vägrade att förhandla med SD och vissa av centerpartisterna gjorde avskyn till mig till en förhandlingsfråga. 

I mycket komplexa och tuffa tider som nu behöver Uppsala det minst dåliga alternativet. På flera sätt har UP säkrat att det inte kan bli ett ansvarslöst vänsterstyre. Väldigt många av UP:s viktigaste vallöften ingår också i vår överenskommelse. Uppsalabornas bästa och invånarnytta vägleder UP i det politiska arbetet.

Stefan Hanna, partiledare

Lämna en kommentar