Gottsunda kan och ska utvecklas

Replik: Försäljningen av Gottsunda centrum var en dålig affär för Uppsalaborna, skriver Stefan Hanna med flera.

Vi håller med Cecilia Safaee från Fastighets AB Hemmaplan, om att de stora frågorna måste ha en mycket bred förankring bland kommunens partier (UNT 7/10). Men i spårvägsfrågan är det inte så. Därför borde den frågan lösas ut genom en rådgivande folkomröstning.

Självklart ska även den vackra stadsdelen Gottsunda utvecklas positivt. Gottsunda planerades och byggdes utifrån goda intentioner och har bra tillgång till både kommunal och kommersiell service, och framför allt grönska. Det är en i grunden mycket väl fungerande stadsdel förutom misstaget att ha en dominerande andel hyresbostäder. En spårvagnslinje kan inte ändra på det misstaget.

Gottsunda kan och ska fortsatt utvecklas. Det gör vi genom ett mycket bättre inkluderingsarbete av de många människor som i dag lever långvarigt på bidrag, genom att bättre inkludera socioekonomiskt svaga i föreningslivet, genom att alla arbetsföra ska utföra arbetsinsatser i utbyte mot försörjningsstöd i olika former och genom väl fungerande och mer prisvärd kollektivtrafik som binder ihop kommunens delar bättre. Viktigast av allt är att kollektivtrafiken fungerar. 

Spårväg är ingen lösning för att bryta utanförskapsproblem och segregation. Vare sig i Göteborg eller Stockholm har spårväg minskat de sociala problemen. Ett speciellt kollektivtrafiksystem före ett annat, kan inte på något sätt anses leda till en viss social utveckling.

Bolaget som skriver artikeln köpte Gottsunda Centrum till vrakpris. 7,2 procents årlig kalkylavkastning. Det är extremt högt så redan i dag är det en bra affär för Bonnier fastigheter och en dålig för Uppsalas skattebetalare. 

Ett bolag som köper ett kommunalt fastighetsbolag (liksom vid köp av kommunal mark) måste räkna med risken (eller chansen) att en ny politisk sammansättning i kommunen kan förändra förutsättningarna för en genomförd affär. Detta gäller i synnerhet som avtalslagen inte styr vare sig kommunallagen eller plan- och bygglagen. Uppsala måste förankra stora infrastrukturprojekt mycket bättre bland invånarna. Stora infrastrukturprojekt måste också förankras i stor politisk enighet, då slipper vi mycket kostsamma svängningar. 

Stefan Hanna, partiledare

Karin Ericsson, ledamot i partistyrelsen

Lars Björndahl, ledamot i partistyrelsen

Lämna en kommentar