Säg nej till planerna på 33 000 bostäder

Uppsala kan få fyrspår utan tvingas bygga spårväg och 10 000-tals bostäder, skriver Stefan Hanna med flera.

Sannolikheten är stor att Sverige inom kort får en ny regering som på många sätt vill förändra mycket av den politik som tidigare drivits av Socialdemokraterna, starkt påverkat av Miljöpartiet. En del av förändringen kan vara att helt skrota planerna på en höghastighetsbana och i stället hörsamma Stockholms handelskammares bättre förslag att stärka spårinfrastrukturerna kring våra storstäder och nationellt viktiga sträckor.

En sådan förändring kan då positivt påverka Uppsalas fortsatta utveckling och öppna upp för att säga upp Uppsalaavtalet. Uppsalaavtalet kan sägas upp och fyrspåret bli verklighet utan att ett avtal tvingar Uppsala kommun att kraftigt, och under kort tid, bygga 33 000 bostäder bara i Uppsalas södra stadsdelar.

Uppsalapaketets planer på att snabbt bygga bostäder och spårväg är dåligt. Ett nytt lokalt styre kan snabbt och tydligt signalera till den nya regeringen att ta fram ett nytt avtal som förlänger tiden för byggande och att Uppsala utan påverkan från staten får planera utvecklingen av hela Uppsala kommun. Detta innebär en mer hållbar tillväxtpolitik som är mycket bättre förankrad hos Uppsalas invånare. Det nya styret i Uppsala måste också snabbt avbryta planerna på att bygga spårväg i Uppsalas södra stadsdelar.

I stället kan vissa vägar breddas för att ge utrymme för separata körfält för bussar och Kungsängsbron kan kraftigt förstärkas för att skapa en bättre framkomlighet både för kollektivtrafik och andra fordon. Gammeldags spårvägsteknik är nämligen både dyrare och mindre effektiv än modern busstrafik (se WSP-rapport 2011:1) Parallellt med det stärker vi tåginfrastrukturen genom att bygga enkla tågstationer i Järlåsa och Vänge.

Både socialt, ekologiskt och ekonomiskt är det mycket klokare att bygga ut Uppsala längs Ostkustbanans norra delar och ytterligare utbyggnad längs Dalabanan och Länna jernväg. Det är smartare ur ett ansvarsfullt miljö- och klimatperspektiv samtidigt som det skapar mycket goda förutsättningar för att stärka närservicen i vår geografiskt stora kommun och region.

I dag har Uppsala kommun stora kvalitetsbrister inom skola, sjukvård, äldreomsorg, integration och befintlig infrastruktur. Genom att bygga ut Uppsala i en lägre takt än att bara i Uppsala södra stadsdelar fram till 2050 bygga 33.000 nya bostäder, så klarar vi mycket bättre av att säkerställa hållbara arbetsmiljöer för en kraftigt belastad personal inom våra skolor och sjukvården. 

Vi måste bygga ett samhälle där människor vill bo kvar och dit den arbetskraft som näringsliv och våra universitet efterfrågar vill flytta till. Årets lokala val har mycket stor betydelse för hur Uppsalas framtid utformas. Vi vill se en varsammare och mer hållbar utveckling av hela Uppsala kommun och region. Den ekonomiska hushållningen måste också bli mer ansvarsfull och generationsrättvis.

I de nuvarande förhandlingar som pågår, mellan partier som försöker få styra kommunen, är vi tydliga. Vi stöttar bara politiska alternativ som:

  • Verkar för att stoppa spårvägen. 
  • På allvar vill förändra översiktsplanen så att vi flyttar mycket av nuvarande extrema ambitioner i Uppsalas södra stadsdelar till andra delar av vår geografiskt stora kommun. Enligt oss lämpligast längs norra delarna av Ostkustbanan, västerut längs Dalabanan och längs Länna jernväg.
  • Kraftigt vill effektivisera Sveriges största kommunledningskontor. Vi vill få ut beslutskraften närmare lärare, sjukvårdspersonal med flera och minska toppstyrningen. 
  • Inte höjer skatten. 

I dessa ekonomiskt allt tuffare tider är det särskilt viktigt att inte hushållen också plågas av högre skatter. Och kommunens ekonomi måste skonas från kraftiga och onödiga spårvägskostnader.

Stefan Hanna, partiledare

Lina Hamberg, styrelseledamot och ledamot i kommunfullmäktige

Carina Kumlin, ersättare i kommunfullmäktige

Lars Björndahl, styrelseledamot och ersättare i kommunfullmäktige

Lämna en kommentar