Nolltolerans i alla skolor

Då och då rapporteras i medier om brott och brottsbekämpning i skolmiljö. Tyvärr ger det en missvisande bild av hur allvarligt läget är då alltför få av våra skolor tillämpar en nolltolerans mot brott. Ärentunaskolan, Tiundaskolan, Björklingeskolan och IES utgör föredömen men representerar undantagen då de tillämpar riktig nolltolerans mot brott i skolan. Det bidrar också till att dessa skolor har goda resultat när elevernas trygghetskänsla och deras meritvärden i skolan mäts. 

Uppsalas politiska ledning måste driva på för att alla kommunens skolor tillämpar nolltolerans och alltid anmäler brott till socialtjänst och Polis, inga undantag. Och inga skolor ska själva ägna sig åt amatörmässiga brottsutredningar när någon elev, lärare eller annan anser sig utsatt för ett brott. Det är viktigt att rektorer inte gömmer undan brott av rädsla för att förlora elevunderlag eller framstå som en dålig skola. Med hjälp av nolltolerans kan vi bättre se till så att alla skolor blir bättre på sina huvuduppdrag, att lära våra elever kunskaper som är viktiga för hela deras framtid.

Stefan Hanna, partiledare
Hansi Stafbom, medlem

Lämna en kommentar