Haveri i kommunens stads- och bostadsplanering

Kommunens planering av bostäder är bristfällig och många av bostadsprojekten pausas eller stoppas helt, skriver Tommy Karlsson.

För ett år sedan skrev jag en insändare om den dåliga planeringen av bostäder i kommunen. 

För tredje gången sedan 2017 har ett bostadsprojekt om 120 lägenheter vid Gottsunda centrum stoppats. I köpeavtalet den 18 april 2017 mellan kommunen och ett Erlandssonbolag står att bolaget skall upprätta en tidplan för parternas åtagande. Någon tidplan har aldrig upprättats. 

Ansvariga för markanvisning, köpeavtal och bygglov är kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) och plan- och byggnadsnämndens ordförande Ylva Stadell (S). Jag försökt få kontakt med Pelling, men han svarar inte. 

Tre av de sex planerade husen är färdiga. Riksmäklaren, som haft försäljningsuppdraget, meddelar att det är avslutat. Entreprenören Erlandsson Bygg i Öst AB gick i konkurs 2020. Vid kontakt med Byggsnabben AB, ett Erlandssonbolag som färdigställt de tre husen, säger att försäljning till privatpersoner inte är aktuellt.

När jag skrev min insändare förra året fanns det redan många byggklara byggrätter som på grund av bristande efterfrågan stod utan aktivitet. Det gäller fortfarande. NCC/Bonava, Peab, Skanska, Riksbyggen, HSB, Besqab, Ikano, Vasakronan, JM, etc, avvaktar bättre bostadsmarknad innan byggstart. Noterbart är att kommunens eget bostadsbolag Uppsalahem återlämnat markanvisning i Rosendal på grund av tveksam ekonomi. 

Tydligt exempel på trög marknad är att Besqab i Bäcklösa omvandlade 280 bostadsrätter till hyresrätter i ett område som redan har sociala problem. Med höjda räntor, stigande byggkostnader och tilltagande inflation är marknaden för nyproduktion inne i pausläge för år framåt. Det som fortfarande efterfrågas är exklusiva bostäder, exempelvis i HSB:s bygge vid Fyrisskolan. 

Trots guldläge vid Strandbodgatan väljer Vasakronan att pausa till följd av svag efterfrågan och stor osäkerhet om kostnadsutvecklingen. Vid gamla Ångkvarn har Besqab och Ikano bygglov, men det är inte osannolikt att även de kommer att avvakta. Vid reningsverket har Beqab länge annonserat bostäder för omkring 10 000 personer, men det är nu borttaget från hemsidan.

Att i nu dra igång bostadsbyggande för 60 000 invånare i sydöstra stadsdelarna och mer än 30 000 i södra stadsdelarna väster om Fyrisån är absurt. Det är faktiskt ingen bostadsbrist i Uppsala. Inflyttningen är i dagsläget cirka 800 personer per år och bostadsförsörjningen är inget problem. Det går att bygga i varsam takt och sprida ut bebyggelsen så att man får en jämn fördelning och slipper framtida sociala problem.

Tommy Karlsson, medlem och boende i södra staden

Lämna en kommentar