Vi ger F till kommunens skolledarskap

Svar till ”Uppsala ska vara landets bästa skolkommun” i UNT (30/5).

Det är tydligen inne att vara i opposition mot sig själva för dagens partier som sitter vid makten. Den 30/5 kunde vi läsa en debattartikel av Jennie Claesson från Liberalerna och ansvarig för Uppsala kommuns skolor. Artikeln är full av vackra ord om hur skolan måste vara och hur den ska bli bara Liberalerna får styra. 

Nu är det så att Liberalerna ingått i Uppsala kommuns styre under snart fyra år. Samma parti har varit och är i ledarställning för skolverksamheten i Uppsala kommun. Möjligen är det så här illa det går när makten går före förmågan att göra positiv skillnad för de invånare man ska tjäna.

Uppsalas skolverksamhet är idag inte en framgångssaga. I Lärarförbundets rankning ”Bästa skolkommun” 2021, kom Uppsala kommun på plats 261 av 290 kommuner. I den senaste öppna jämförelsen mellan kommuner rankas Uppsalas elevresultat på plats 141 av 290 kommuner. Ja, du läser rätt. I lärdomsstaden, och i en kommun med mycket goda förutsättningar, misslyckas det politiska ledarskapet att säkra en god utbildningsmiljö och goda studieresultat för våra elever.

När Claesson skriver att ”din bakgrund ska aldrig avgöra din framtid” och ”Uppsala ska ha en skola i världsklass där ingen elev hålls tillbaka eller lämnas efter” ekar det tomt.  Faktum är att det är långt ifrån så idag. Faktum är att väldigt många elever idag inte får godkända betyg och förpassas till utanförskap. 

”En skola för alla” har blivit en misslyckad floskel och likvärdigheten är inte på en anständig nivå när så många av våra elever saknar det stöd de har rätt till och därför misslyckas i dagens skola. Att 15 procent av grundskoleeleverna i dag slutar utan behörighet till gymnasiet är ett stort misslyckande. 

Resursskolorna måste stärkas rejält. Stärkta elevhälsoteam måste säkras. Nolltolerans mot kränkningar och brott i våra skolor måste tillämpas. Rektorer med förutsättningar att klara sina svåra och viktiga uppdrag måste rekryteras. Rektorer som inte klarar sina uppdrag måste ersättas. Kommunledningen måste också säkerställa mycket bättre processer för att coacha och vidareutveckla våra skolledare. 

Nej, Claesson, vi tycker en spade ska kallas för en spade. De senaste årens ledarskap över Uppsalas skolor får F.

Bassam El-Harbiti, medlem

Karin Lamberg, medlem

Lina Hamberg, styrelseledamot

Lämna en kommentar