Uppsalapaketet är ett politiskt experiment

Replik till Therez Almerfors, kommunalråd (M) den 16 maj.

Faktum kvarstår att Moderaterna (M), liksom SD, KD, S, MP, L, V och Fi röstade för Uppsalapaketet/avtalet med staten om fyrspåret som förutsätter att 21500 bostäder placeras i de sydöstra stadsdelarna. M har således tydligt och aktivt stött avtalet, utan någon som helst reservation. Bara Centerpartiet och Utvecklingspartiet (UP) röstade i kommunfullmäktige emot. I regionfullmäktige röstade C för såväl fyrspår som spårväg.

Behovet av fyrspåret mellan Uppsala och Stockholm kan dessutom i dagsläget ifrågasättas. Nyttjande av Håkans Lans´ positionssystem skulle nämligen enligt initierade öka trafikkapaciteten såpass mycket att fyra spår inte skulle behövas än på länge. För övrigt kan man fråga sig om Uppsala ska bekosta en stor del av en nationell infrastruktursatsning på fyrspår som egentligen borde vara en statlig angelägenhet.

Att Uppsala växer och utvecklas utgör inget försvar för en gigantisk utbyggnad på en enda plats. Låt istället, som UP förespråkar, kommunens landsbygdsorter längs Dalabanan, Ostkustbanan och Lennabanan utvecklas. Inte heller är näringslivsutvecklingen i Uppsala något att skryta med. Näringslivsklimatet i kommunen rankas så lågt som på plats 232 av 290 kommuner.

Nej, Uppsalapaketet är ett politiskt experiment. Sex stycken Gottsunda ska i det bindande avtalet med staten byggas i de sydöstra stadsdelarna. Aldrig någonsin tidigare har det i Sverige byggts så här mycket på samma ställe under så kort tid.

Så om kommunen och regionen ska komma ur detta gissel, så måste respektive fullmäktige häva avtalet/Uppsalapaketet med staten. Och det kan bara ske genom att väljarna röstar bort de nuvarande majoriteterna den 11 september.

Lars S Björndahl, styrelseledamot

Lämna en kommentar